Začetna in stalna plovnost

Da bi bil zrakoplov sposoben za varno zračno plovbo, je treba njegovo stanje plovnosti ugotoviti pri vstopu v nacionalni register zrakoplovov ter ga neprekinjeno nadzirati do izpisa iz registra zrakoplovov. Ta koncept se imenuje "začetna in stalna plovnost".

V odvisnosti od namena, za katerega se zrakoplov uporablja, lahko stalno plovnost vodi:

  • zračni prevoznik ali samostojna organizacija,
  • sam lastnik oziroma uporabnik zrakoplova.

Zračni prevoznik ali samostojna organizacija za vodenje stalne plovnosti mora imeti dovoljenje Javne agencije za agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije.