Pravila letenja (SERA)

Od 4. decembra 2014 v Republiki Sloveniji velja Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (t.i. SERA uredba).

SERA uredba je bila posodobljena in dopolnjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1185 z dne 20. julija 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 glede posodobitve in dopolnitve skupnih pravil letenja in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (del C SERA) ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 730/2006.

Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 923/2012 je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2020/469 z dne 14. februarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 923/2012, Uredbe (EU) št. 139/2014 in Uredbe (EU) 2017/373 v zvezi z zahtevami glede storitev upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa, projektiranja struktur zračnega prostora, kakovosti podatkov in varnosti na vzletno-pristajalni stezi ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 73/2010, katera je bila kasneje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1177. Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/469  se uporablja od 27. januarja 2022 (razen spremembe SERA.12005(a), kjer se doda točko 9, katera se uporablja od 12. avgusta 2021).


Uredba o izvajanju SERA uredbe

Dne 5. 3. 2015 je bila izdana nacionalna Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (Uradni list RS, št. 17/15).


Operativno-tehnična zahteva

Agencija za civilno letalstvo je na podlagi določb SERA izdala:

  • Operativno-tehnično zahtevo o določitvi dodatnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa (Uradni list RS, št. 16/21) ter
  • Operativno-tehnično zahtevo o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ) (Uradni list RS, št. 180/20).


Sprejemljiv način skladnosti

EASA je na podlagi SERA izdala sprejemljiv način zagotavljanja skladnosti s SERA.

V skladu z Uredbo (ES) št. 551/2004 (uredba o zračnem prostoru), Uredbo (ES) št. 216/2008 (osnovna uredba EASA) in ob upoštevanju SERA je EASA izdala:

  • ED Decision 2013/013/R, s katero je določila »Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to the Rules of the Air«, z dne 17. 7. 2013,
  • ED Decision 2016/023/R, s katero je izdala posodobljen »Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to the Rules of the Air, Amendment 1«, z dne 13. 10. 2016,
  • ED Decision 2020/007/R, s katero je izdala »Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012«, z dne 2. 7. 2020.


SERA in Pravilnik o letenju letal

Določbe Pravilnika o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10/79, 4/83, Uradni list RS, št. 18/01 – Zlet, 72/03 in 51/07), ki so v nasprotju z določili SERA, se skladno z določili 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ne uporabljajo več.

Izjeme za posebne operacije, skladno s SERA

Skladno s 4. členom SERA vodi Agencija za civilno letalstvo na zahtevo subjektov, ki izvajajo dejavnosti v javnem interesu in usposabljanje, ki je varno za izvajanje teh dejavnosti, kot jih določa SERA, postopek odobritve izjem. Nabor s strani izvajalcev posebnih operacij sporočenih izjem je agencija sporočila EASA dne 10. 10. 2017.


SERA in odstopanje od ICAO standardov in priporočil

Republika Slovenija je Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO) obvestila o skupno dogovorjenih razlikah. Razlike so objavljene v poglavju GEN 1.7 »Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures« Zbornika letalskih informacij (AIP)

http://www.sloveniacontrol.si/acrobat/aip/Operations/history-en-GB.html

ICAO priloge, standarde in priporočene prakse v zvezi s pravili letenja se upošteva, v kolikor niso v nasprotju z  določili SERA.


Povezave: