Seznami

LETALSKE OPERACIJE

Seznami imetnikov dovoljenj


PLOVNOST

Seznam spričeval potrjenih Part-145 organizacij

Seznam - 145-org

Veljavno od

Verzija

AIR-ODL-40

ADRIA TEHNIKA d.o.o. - SI.145.100

27. 10. 2023

13

AIR-ODL-4

AERO 4 M d.o.o. - SI.145.23

20. 06. 2024

15

AIR-ODL-6

AERO CENTER MARIBOR d.o.o. - SI.145.15

16. 11. 2020

2

AIR-ODL-8

AEROSERVICE d.o.o. - SI.145.07

06. 04. 2023

5

AIR-ODL-9

BENU A.M.S. d.o.o. - SI.145.13

11. 11. 2020

4

AIR-ODL-12

Flycom Aviation d.o.o. - SI.145.02

04. 06. 2024

11

AIR-ODL-18

HELITOURS, d.o.o. - SI.145.30

01. 03. 2022

5

AIR-ODL-19

I2I-145 d.o.o. - SI.145.29

29. 09. 2021

9

AIR-ODL-25

LETALSKA POLICIJSKA ENOTA - SI.145.08

08. 12. 2021

5

AIR-ODL-23

LIPICAN AER d.o.o. - SI.145.18

11. 08. 2021

5

AIR-ODL-29

MORS-VLO-153.LETEHESK - SI.145.17

16. 09. 2022

7

AIR-ODL-32

PICO d.o.o. - SI.145.021

22. 01. 2021

3

ODL.AIR-1

PIPISTREL d.o.o. - SI.145.027

21. 01. 2021

3

ODL.AIR-11

Robin Hood Aviation Services d.o.o - SI.145.31

15. 12. 2023

3

AIR-ODL-36

SOLINAIR, d.o.o. - SI.145.04

06. 09. 2022

8


Seznam spričeval potrjenih Part-147 organizacij

Seznam - 147-org

Veljavno od

Verzija

AIR-ODL-2

ADRIA AIRWAYS TEHNIKA d.d. - SI.147.100

16. 05. 2024

10

AIR-ODL-37

SOLINAIR, d.o.o. - SI.147.004

29. 04. 2024

8

ODL.AIR-3

SUNTECH d.o.o. - SI.147.005

14. 06. 2024

9


Seznam tipov Annex I zrakoplovov odobrenih za letenje v RS

Seznam - Annex 1 - tipi

Veljavno od

Verzija

AIR.SZN-1

Seznam tipov Annex I zrakoplovov odobrenih za letenje v RS

01. 06. 2023

4


Seznam spričeval potrjenih Part-CAMO organizacij

Seznam - CAMO-org

Veljavno od

Verzija

AIR-ODL-30

153. LETALSKO TEHNIČNA ESKADRILJA - SI.CAMO.041

23. 03. 2022

5

AIR-ODL-5

AERO 4 M d.o.o. - SI.CAMO.029

29. 05. 2023

8

ODL.AIR-17

Air Adriatic d.o.o. - SI.CAMO-005

13. 02. 2023

2

ODL.AIR-2

Alpavia d.o.o. - SI.CAMO.048

10. 06. 2024

14

ODL.AIR-16

FOX AVIATION d.o.o. - SI.CAMO.003

23. 01. 2024

4

AIR-ODL-17

HELI ALPS d.o.o. - SI.CAMO.040

13. 04. 2022

6

ODL-AIR-1

HELITOURS d.o.o. - SI.CAMO.046

24. 03. 2022

9

AIR-ODL-20

JANEZ LET d.o.o. - SI.CAMO.018

10. 06. 2024

6

AIR-ODL-26

LETALSKA POLICIJSKA ENOTA - SI.CAMO.039

02. 02. 2024

10

AIR-ODL-24

LIPICAN AER d.o.o. - SI.CAMO.031

11. 03. 2024

8

AIR-ODL-38

SOLINAIR, d.o.o. - SI.CAMO.004

09. 08. 2022

14

ODL.AIR-7

United Eagle d.o.o. - SI.CAMO.052

22. 01. 2024

4

ODL.AIR-22

[SI.CAMO.006] CAMEX ADRIA Airlines d.o.o. - SI.CAMO.006

15. 01. 2024

2


Seznam - Nacionalna proizvodnja / projektiranje

Seznam - Nacionalna proizvodnja / projektiranje

Veljavno od

Verzija

ODL.AIR-20

GOGETAIR nacionalna organizacija za izdelavo eksperimentalnih letal CAA-P-05

28. 10. 2022

1

ODL.AIR-19

Pipistrel nacinalna proizvodna organizacija CAA-P-03

24. 01. 2017

1

ODL.AIR-18

Pipistrel nacinalna projektivna organizacija SLO.DOA.002

28. 08. 2009

1


Seznam - CAO-org

Seznam - CAO-org

Veljavno od

Verzija

ODL.AIR-9

ABSTEL, Aleš Švagelj s.p. - SI.CAO.003

05. 08. 2022

3

ODL.AIR-13

Aeroservice d.o.o. - SI.CAO.024

14. 05. 2024

3

ODL.AIR-14

CAO.SI d.o.o. - SI.CAO.005

05. 06. 2024

6

ODL.AIR-8

GLIDERSERVICE NOVAK d.o.o. - SI.CAO.002

19. 04. 2021

2

ODL.AIR-21

G&K avio-servis d.o.o., Moškanjci 95g, 2272 Gorišnica - SI.CAO.007

03. 06. 2024

3

ODL.AIR-10

Modeli Žnidar, Andrej Žnidar, s.p. - SI.CAO.001

04. 05. 2021

1

ODL.AIR-15

Pico d.o.o. - SI.CAO.021

30. 05. 2022

1

ODL.AIR-23

Pipistrel d.o.o. - SI.CAO.027 v0

04. 06. 2023

1

ODL.AIR-12

Robin Hood Aviation Services d.o.o. - SI.CAO.006

01. 07. 2024

3


Seznam - proizvodnja - 21G

Seznam - proizvodnja - 21G

Veljavno od

Verzija

AIR-ODL-10

BOXMARK LEATHER d.o.o. - SI.21G.0003

15. 10. 2021

4

AIR-ODL-33

PIPISTREL d.o.o. - SI.21G.0002

25. 04. 2022

4

ODL.AIR-6

SKUBIN DESIGN d.o.o. - SI.21G.0006

02. 12. 2019

2LICENCIRANJE IN USPOSABLJANJE

FCL.SZN-1

Seznam odobrenih organizacij za usposabljanje (ATO)

FCL.SZN-14Seznam prijavljenih organizacij za usposabljanje (DTO)
FCL.SZN-2Seznam nacionalnih letalskih šol (ULN, padalci)
FCL.SZN-6Seznam izpraševalcev za pilote letal
FCL.SZN-7Seznam izpraševalcev za pilote helikopterjev
FCL.SZN-9Seznam izpraševalcev za pilote jadralnih letal
FCL.SZN-8Seznam izpraševalcev za pilote balonov
FCL.SZN-12Seznam simulacijskih naprav za usposabljanje za letenje (FSTD)
FCL.SZN-13Seznam pooblaščenih učiteljev pilotov jadralnih padal in zmajev
FCL.SZN-4Seznam učiteljev izpraševalcev za padalce
FCL.SZN-5Seznam vzdrževalcev padal
FCL.SZN-10Seznam zdravnikov za letalsko osebje AME in zdravstvenih centrov za letalsko osebje AeMC