Seznami

LETALSKE OPERACIJE

Seznami imetnikov dovoljenj


PLOVNOST

Seznam spričeval potrjenih Part-145 organizacij

Seznam - 145-org

AIR-ODL-40

ADRIA TEHNIKA d.o.o. - SI.145.100

AIR-ODL-4

AERO 4 M d.o.o. - SI.145.23

AIR-ODL-6

AERO CENTER MARIBOR d.o.o. - SI.145.15

AIR-ODL-8

AEROSERVICE d.o.o. - SI.145.07

AIR-ODL-9

BENU A.M.S. d.o.o. - SI.145.13

AIR-ODL-12

Flycom Aviation d.o.o. - SI.145.02

AIR-ODL-18

HELITOURS, d.o.o. - SI.145.30

AIR-ODL-19

I2I-145 d.o.o. - SI.145.29

AIR-ODL-21

KOČEVAR FERDO, d.o.o. - SI.145.03

AIR-ODL-25

LETALSKA POLICIJSKA ENOTA - SI.145.08

AIR-ODL-23

LIPICAN AER d.o.o. - SI.145.18

AIR-ODL-29

MORS-VLO-153.LETEHESK - SI.145.17

AIR-ODL-32

PICO d.o.o. - SI.145.021

ODL.AIR-1

PIPISTREL d.o.o. - SI.145.027

ODL.AIR-11

Robin Hood Aviation Services d.o.o - SI.145.31

AIR-ODL-36

SOLINAIR, d.o.o. - SI.145.04

Seznam spričeval potrjenih Part-147 organizacij

Seznam - 147-org

AIR-ODL-2

ADRIA AIRWAYS TEHNIKA d.d. - SI.147.100

AIR-ODL-37

SOLINAIR, d.o.o. - SI.147.004

ODL.AIR-3

SUNTECH d.o.o. - SI.147.005

Seznam tipov Annex I zrakoplovov odobrenih za letenje v RS

Seznam - Annex 1 - tipi

AIR.SZN-1

Seznam tipov Annex I zrakoplovov odobrenih za letenje v RS

Seznam spričeval potrjenih Part-CAMO organizacij

Seznam - CAMO-org

AIR-ODL-30

153. LETALSKO TEHNIČNA ESKADRILJA - SI.CAMO.041

AIR-ODL-5

AERO 4 M d.o.o. - SI.CAMO.029

ODL.AIR-17

Air Adriatic d.o.o. - SI.CAMO-005

ODL.AIR-16

ALAR AVIATION d.o.o. - SI.CAMO.003

ODL.AIR-2

Alpavia d.o.o. - SI.CAMO.048

AIR-ODL-11

ELITAVIA d.o.o. - SI.CAMO.014

AIR-ODL-13

Flycom Aviation d.o.o. - SI.CAMO.002

AIR-ODL-17

HELI ALPS d.o.o. - SI.CAMO.040

ODL-AIR-1

HELITOURS d.o.o. - SI.CAMO.046

AIR-ODL-20

JANEZ LET d.o.o. - SI.CAMO.018

AIR-ODL-26

LETALSKA POLICIJSKA ENOTA - SI.CAMO.039

AIR-ODL-24

LIPICAN AER d.o.o. - SI.CAMO.031

AIR-ODL-38

SOLINAIR, d.o.o. - SI.CAMO.004

ODL.AIR-7

United Eagle d.o.o. - SI.CAMO.052

Seznam spričeval potrjenih proizvodnih in dizajn organizacij

Seznam - proizvodnja/dizajn-org

AIR-ODL-10

BOXMARK LEATHER d.o.o. - SI.21G.0003

AIR-ODL-33

PIPISTREL d.o.o. - SI.21G.0002

ODL.AIR-6

SKUBIN DESIGN d.o.o. - SI.21G.0006

Seznam - CAO-org

Seznam - CAO-org

ODL.AIR-9

ABSTEL, Aleš Švagelj s.p. - SI.CAO.003

ODL.AIR-13

Aeroservice d.o.o. - SI.CAO.024

ODL.AIR-14

CAO.SI d.o.o. - SI.CAO.005

ODL.AIR-8

GLIDERSERVICE NOVAK d.o.o. - SI.CAO.002

ODL.AIR-10

Modeli Žnidar, Andrej Žnidar, s.p. - SI.CAO.001

ODL.AIR-15

Pico d.o.o. - SI.CAO.021

ODL.AIR-12

Robin Hood Aviation Services d.o.o. - SI.CAO.006


LICENCIRANJE IN USPOSABLJANJE

FCL.SZN-1

Seznam odobrenih organizacij za usposabljanje (ATO)

FCL.SZN-14Seznam prijavljenih organizacij za usposabljanje (DTO)
FCL.SZN-2Seznam nacionalnih letalskih šol (ULN, padalci)
FCL.SZN-6Seznam izpraševalcev za pilote letal
FCL.SZN-7Seznam izpraševalcev za pilote helikopterjev
FCL.SZN-9Seznam izpraševalcev za pilote jadralnih letal
FCL.SZN-8Seznam izpraševalcev za pilote balonov
FCL.SZN-12Seznam simulacijskih naprav za usposabljanje za letenje (FSTD)
FCL.SZN-13Seznam pooblaščenih učiteljev pilotov jadralnih padal in zmajev
FCL.SZN-4Seznam učiteljev izpraševalcev za padalce
FCL.SZN-5Seznam vzdrževalcev padal
FCL.SZN-10Seznam zdravnikov za letalsko osebje AME in zdravstvenih centrov za letalsko osebje AeMC