Seznam imetnikov dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti za

  • uvodne lete s potniki A1 z omejitvijo uvodni leti (D5) v skladu z delom NCO
  • dela v zraku v skladu z nacionalno zakonodajo (ULN) ali delom SPO 


imetnik dovoljenja

odobrene letalske dejavnosti

Aeroklub Murska Sobota

A1(D5) NCO, SPO

Športno društvo Letalski center Maribor

A1(D5) NCO, SPO

Aeroklub Ptuj

A1(D5) NCO

Aeroklub Novo Mesto

A1(D5) NCO

Aeroklub Josip Križaj

A1(D5) NCO

Aeroklub Ikar

A1(D5) NCO

Aeroklub

A1(D5) NCO

Solton , d.o.o.

A1(D5) NCO

Šaleški Aeroklub

A1(D5) NCO

Janez let d.o.o.

A1(D5) NCO

Lipican Aer, d.o.o.

A1(D5) NCO, SPO

Aeroklub Letalska šola Celje

A1(D5) NCO

Helicop d.o.o.

A1(D5) NCO, SPO

Aeroklub ALC Lesce

A1(D5) NCO, SPO

Letalski klub Šentvid

A1(D5) NCO

Avio Fun klub Koroška

A1(D5) NCO

Flycom d.o.o.

SPO

JUS SECURITY, d.o.o.

A1(D5) NCO

Aeroklub obalni letalski center Portorož

SPO

PARAJET, d.o.o.

SPOOPOMBA: podrobnosti glede odobrenih aktivnosti in seznamom odobrenih zrakoplovov so razvidne:

  • iz izdanega veljavnega Dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti (DZILD) v primeru nacionalnega dovoljenja  v skladu z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16)  ali
  • iz izdanega veljavnega Potrdila po prejemu deklaracije v skladu z delom SPO, UREDBE KOMISIJE (EU) št. 965/2012.
  • iz izdanega izdanega veljavnega  Dovoljenja za izvajanje UVODNIH LETOV  v skladu z delom NCO UREDBE KOMISIJE(EU) 965/2012  in Operativno tehnično zahtevo za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS št. 75/2018)