Organizacije za usposabljanje tehničnega osebja - 147

Organizacije, potrjene po Delu-147 (Prilogi IV) Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 (EUR-Lex) in njenih sprememb izvajajo usposabljanja tehničnega osebja za vzdrževanje zrakoplovov za izdajo licenc, izdanih v skladu z zahtevami Dela-66 (Priloga III) Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014. Omenjene organizacije lahko glede na obseg svoje odobritve izvajajo osnovna usposabljanja in/ali usposabljanja za tipe zrakoplovov.


Organizacije lahko izvajajo osnovna usposabljanja za naslednje kategorije:

Kategorija A: Potrditveni mehanik linijskega vzdrževanja

Kategorija B1: Potrditveni tehnik baznega vzdrževanja

Kategorija B2: Potrditveni tehnik baznega vzdrževanja

Kategorija B3: Potrditveni tehnik baznega vzdrževanja


Kategoriji A in B1 se delita v podkategorije:

A1, B1.1 – letala s turbinskimi motorji

A2, B1.2 – letala z batnimi motorji

A3, B1.3 – helikopterji s turbinskimi motorji

A4, B1.4 – helikopterji z batnimi motorji

Kategorija B3 je namenjena vzdrževanju letal z batnim motorjem, katerih kabina ni pod tlakom, z 2000 kg MTOM in manj.

Kategorija B2 je namenjena vzdrževanju električnih sistemov in avionike.


Izdaja potrdila izobraževalne organizacije

Za izdajo potrdila izobraževalne organizacije mora prosilec poslati na Agencijo za civilno letalstvo:


Glede na zahtevan obseg mora organizacija k vlogi priložiti spodaj navedeno dokumentacijo.

Za odobritev osnovnega usposabljanja mora vlogi priložiti:

 • material, po katerem bo organizacija izvajala osnovno usposabljanje,
 • izpolnjene kontrolne liste, s katerimi organizacija dokazuje skladnost materiala za usposabljanje in jih dobi na zahtevo na Agenciji za civilno letalstvo RS, Sektorju za plovnost,
 • bazo izpitnih vprašanj – izbirna vprašanja,
 • esejska vprašanja skupaj z modelnimi odgovori in
 • izpolnjene kontrolne liste, s katerimi dokazuje skladnost izpitnih vprašanj in jih dobi na zahtevo na Agenciji za civilno letalstvo RS, Sektorju za plovnost.

Za usposabljanje za tip zrakoplova mora vlogi priložiti:

 • material, po katerem bo organizacija izvajala usposabljanje za tip zrakoplova,
 • izpolnjene kontrolne liste, s katerimi organizacija dokazuje skladnost materiala za usposabljanje in jih dobi na zahtevo na Agenciji za civilno letalstvo RS, Sektorju za plovnost,
 • bazo izpitnih vprašanj z odgovori,
 • izpolnjene kontrolne liste, s katerimi dokazuje skladnost izpitnih vprašanj  in jih dobi na zahtevo na Agenciji za civilno letalstvo RS, Sektorju za plovnost,
 • izpolnjene kontrolne liste, s katerimi organizacija dokazuje skladnost praktičnega dela usposabljanje za tip in jih dobi na zahtevo na Agenciji za civilno letalstvo RS, Sektorju za plovnost in
 • analizo potreb po usposabljanju in priloženo izpolnjeno kontrolno listo, ki jo organizacija dobi na zahtevo na Agenciji za civilno letalstvo RS, Sektorju za plovnost.


Sprememba potrdila izobraževalne organizacije

Za izdajo potrdila izobraževalne organizacije mora prosilec poslati na Agencijo za civilno letalstvo:


Glede na zahtevan obseg mora organizacija k vlogi priložiti spodaj navedeno dokumentacijo.

Za odobritev osnovnega usposabljanja mora vlogi priložiti:

 • material, po katerem bo organizacija izvajala osnovno usposabljanje,
 • izpolnjene kontrolne liste, s katerimi organizacija dokazuje skladnost materiala za usposabljanje in jih dobi na zahtevo na Agenciji za civilno letalstvo RS, Sektorju za plovnost,
 • bazo izpitnih vprašanj – izbirna vprašanja,
 • esejska vprašanja skupaj z modelnimi odgovori in
 • izpolnjene kontrolne liste, s katerimi dokazuje skladnost izpitnih vprašanj in jih dobi na zahtevo na Agenciji za civilno letalstvo RS, Sektorju za plovnost.

Za usposabljanje za tip zrakoplova mora vlogi priložiti:

 • material, po katerem bo organizacija izvajala usposabljanje za tip zrakoplova,
 • izpolnjene kontrolne liste, s katerimi organizacija dokazuje skladnost materiala za usposabljanje in jih dobi na zahtevo na Agenciji za civilno letalstvo RS, Sektorju za plovnost,
 • bazo izpitnih vprašanj z odgovori,
 • izpolnjene kontrolne liste, s katerimi dokazuje skladnost izpitnih vprašanj  in jih dobi na zahtevo na Agenciji za civilno letalstvo RS, Sektorju za plovnost,
 • izpolnjene kontrolne liste, s katerimi organizacija dokazuje skladnost praktičnega dela usposabljanje za tip in jih dobi na zahtevo na Agenciji za civilno letalstvo RS, Sektorju za plovnost in
 • analizo potreb po usposabljanju in priloženo izpolnjeno kontrolno listo, ki jo organizacija dobi na zahtevo na Agenciji za civilno letalstvo RS, Sektorju za plovnost.
Povezava na seznam organizacij odobrenih po Del-147
Seznam organizacij odobrenih po Del-147

povezava