Vzdrževalna organizacija - 145


Pooblaščena vzdrževalna organizacija po Delu-145

Vzdrževalna organizacija potrjena po Delu-145 Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 (EUR-Lex) je glede na svoj obseg odobritve pooblaščena za vzdrževanje kompleksnih letal in letal, ki jih uporabljajo letalski prevozniki, odobreni po Uredbi (ES) št. 1008/2008 (angl. Air Carrier licensed in accordance with Regulation (ES) No. 1008/2008).


Začetna izdaja potrdila pooblaščeni vzdrževalni organizaciji po Delu-145

Za začetek postopka izdaje potrdila vzdrževalni organizaciji je treba Agenciji poslati:

 • vlogo - EASA Obrazec 2 (AIR.OBR-000005) za izdajo potrdila o odobritvi,
 • vlogo za potrditev vodilnega osebja - EASA Obrazec 4 (AIR.OBR-000004) skupaj z dokazili o izpolnjevanju zahtev.
  Skladno s  spremembo Part-145- (EU) 2021/1963, EASA Obrazec 4 ni več zahtevan.
  Namesto EASA Obrazca 4 mora organizacija poslati poročilo o izpolnjevanju zahtev za posamezne nosilce funkcij, t.i. postholderje, skupaj za dokazili (145.A.30(b), (c), (ca) in predvsem (cc).
  V primeru izpolnjevanja zahtev, Agencija sprejme predlagane nominirane osebe, z odobritvijo priročnika vzdrževalne organizacije.
 • Poročilo o opravljeni notranji presoji, t.i. pre-audit (145.A.15 (b) (1)), ki bo agenciji omogočilo, da opravi učinkovito oceno in določi obseg potrebnega certificiranja in nadzora ter na katerih lokacijah
 • osnutek priročnika vzdrževalne organizacije (angl. Maintenance organisation exposition- MOE) in izpolnjeno kontrolno listo priročnika vzdrževalne organizacije EASA Part 145 MOE checklist (AIR.CHK-000044).

Po prejemu dokumentov, iz katerih bo razviden obseg odobritve, bo Agencija izdala sklep o stroških za plačilo tarife in ga poslala organizaciji.


Sprememba potrdila pooblaščeni vzdrževalni organizaciji po Delu-145

Za začetek postopka spremembe potrdila vzdrževalni organizaciji je treba Agenciji poslati:

 • vlogo - EASA Obrazec 2 (AIR.OBR-000005) za izdajo potrdila o odobritvi iz katere so jasno razvidne spremembe,
 • ostale vloge po potrebi (npr. vlogo za potrditev vodilnega osebja - EASA Obrazec 4 (AIR.OBR-000004)) skupaj z dokazili o izpolnjevanju zahtev,
  Skladno s  spremembo Part-145- (EU) 2021/1963, EASA Obrazec 4 ni več zahtevan.
  Namesto EASA Obrazca 4 mora organizacija poslati poročilo o izpolnjevanju zahtev za posamezne nosilce funkcij, t.i. postholderje, skupaj za dokazili (145.A.30(b), (c), (ca) in predvsem (cc).
  V primeru izpolnjevanja zahtev, Agencija sprejme predlagane nominirane osebe, z odobritvijo priročnika vzdrževalne organizacije.
 • Poročilo o opravljeni notranji presoji, t.i. pre-audit (145.A.15 (b) (1)), ki bo agenciji omogočilo, da opravi učinkovito oceno in določi obseg potrebnega certificiranja in nadzora ter na katerih lokacijah, vključno z oceno tveganja (AMC2 145.A.85), v povezavi z vsebino predlagane spremembe.
 • ustrezno posodobljen priročnik vzdrževalne organizacije (angl. Maintenance organisation exposition- MOE) in izpolnjeno kontrolno listo priročnika vzdrževalne organizacije EASA Part 145 MOE checklist (AIR.CHK-000044), izpolnjeno v delu, ki se nanaša na predmetno spremembo.

Po prejemu dokumentov, iz katerih bo razviden obseg spremembe odobritve, bo Agencija izdala sklep o stroških za plačilo tarife in ga poslala organizaciji.

Povezava na seznam organizacij odobrenih po Del-145
Seznam organizacij odobrenih po Del-145

povezava