Spremembe letalskih šol

Za spremembo dovoljenja letalske šole je treba najmanj 60 dni pred njeno predvideno uveljavitvijo Agenciji za civilno letalstvo (CAA) poslati:

  1. Evidenčni karton letalske šole, z navedenimi spremembami
  2. Dokumentacijo, ki se nanaša na spremembo:
    • dokumenti o plovnosti novega zrakoplova oziroma ustreznosti sredstva,
    • pogodbe za nove prostore usposabljanja,
    • dokazilo o spremembi naslova poslovanja (v primeru spremembe certifikata),
    • priročnike za tečaj, ki ga letalska šola želi dodatno pridobiti.

CAA po prejemu vloge oceni spremembo in pred izdajo odločbe ter spremenjenega dovoljenja za delo po potrebi izvede nadzor organizacije z ogledom prostorov in njenih sredstev.