Piloti letal


Pilotske licence

Namen

FCL.APL-000001

Licenca pilota lahkega zrakoplova -  LAPL(A)

izdaja

FCL.APL-000002

Licenca športnega pilota letala – PPL(A)

izdaja

FCL.APL-000003

Licenca poklicnega pilota letala – CPL(A)

izdaja

FCL.APL-000004

Licenca prometnega pilota letala – ATPL(A)

izdaja

FCL.APL-000057

Vloga za zamenjavo nacionalne licence v Part-FCL - letala

zamenjava licence

FCL.APL-000024

Vloga za zamenjavo licence iz JAR-FCL v Part-FCL - letala

zamenjava licence

 

Rating za razred ali tip z enim pilotom - CR/TR(SPA)

Namen

FCL.APL-000005

Izdaja ratinga za razred ali tip z enim pilotov - CR/TR(SPA)

izdaja

FCL.APL-000008

Podaljšanje ratinga za razred ali tip z enim pilotov - CR/TR(SPA)

podaljšanje

FCL.APL-158

Podaljšanje ratinga za razred ali tip z enim pilotov - CR/TR(SPA) (PBN) [ENGLISH VERSION]

podaljšanje

FCL.APL-000009

Podaljšanje ratinga za razred ali tip z enim pilotov – CR (nalet)

podaljšanje (nalet)

FCL.APL-000011

Obnova ratinga za razred ali tip z enim pilotov - CR/TR(SPA)

obnova

FCL.APL-000066

Izdajo ratinga za razred za letenje nad morjem - CR/SEA(SPA)

izdaja

 

Rating za razred ali tip z več piloti (MP) ali enim pilotom (SP) (kompleksna letala)

Namen

FCL.APL-000006

Izdaja ratinga za tip - TR/MPA - SPA

izdaja

FCL.APL-91

Poročilo o opravljenem usposabljanju iz pristankov (»base training«)

obrazec

FCL.APL-162

Izdaja ali obnova ratinga za tip - TR/MPA - SPA (PBN)

izdaja
obnova

FCL.APL-000010

Podaljšanje ratinga za tip - TR/MPA - SPA

podaljšanje

FCL.APL-156

Podaljšanje ratinga za tip - TR/MPA - SPA (PBN)

podaljšanje

FCL.APL-000012

Obnova ratinga za tip - TR/MPA - SPA

obnova

FCL.APL-000028

Izbris omejitve ratinga na operatorja (ZFTT)

izbris omejitve

 

Rating za instrumentalno letenje (IR)

Namen

FCL.APL-000007

Izdaja ratinga za instrumentalno letenje (IR)

izdaja

FCL.APL-157

Izdaja ratinga za instrumentalno letenje (IR) (PBN)

izdaja

FCL.APL-000008

Podaljšanje ratinga za instrumentalno letenje (IR)

podaljšanje

FCL.APL-158

Podaljšanje ratinga za instrumentalno letenje (IR) PBN

podaljšanje

FCL.APL-000026

Obnova ratinga za instrumentalno letenje (IR)

obnova

FCL.APL-90

Poročilo o navzkrižnem priznavanju IR(A)

priznanje IR iz MP

 

Dodatni ratingi

Namen

FCL.APL-000029

Rating za akrobatsko letenje (ACRO)

izdaja

FCL.APL-000025

Rating za nočno letenje (NR)

izdaja

FCL.APL-000054

Rating za vleko jadralnih letal (TOW(S))

izdaja

FCL.APL-000055

Rating za vleko oglasnih trakov (TOW(B))

izdaja

 

Inštruktor letenja – FI(A) (splošno letalstvo)

Namen

FCL.APL-000013

Izdaja potrdila FI ali CRI

izdaja

FCL.APL-000014

Razširitev MEP - TR(SPA) - TMG

razširitev

FCL.APL-000015

Razširitev CPL – NR – ACRO - TOW

razširitev

FCL.APL-000030

Razširitev na IR ali FI

razširitev

FCL.APL-000020

Podaljšanje in obnova potrdila FI

podaljšanje
obnova

FCL.APL-000021

Podaljšanje ali obnova CRI

podaljšanje
obnova

FCL.APL-000016

Ocena usposobljenosti za FI (obnova, razširitev ali vsako drugo podaljšanje)

Obrazec AoC

 

Inštruktor za tip letala – TRI / SFI

Namen

FCL.APL-000018

Izdaja potrdila TRI/(SPA)

izdaja

FCL.APL-000017

Izdaja potrdila TRI/(MPA)

izdaja

FCL.APL-000019

Razširitev TRI na drug tip letala

razširitev

FCL.APL-000065

Potrdilo inštruktorja na podlagi licence tretje države (FCL.900(c))

izdaja

FCL.APL-000023

Podaljšanje potrdila TRI

podaljšanje

FCL.APL-000036

Podaljšanje potrdila SFI

podaljšanje

FCL.APL-000022

Obnova potrdila TRI

obnova

FCL.APL-000035

Ocena usposobljenosti za TRI(A) (obnova ali vsako drugo podaljšanje)

obrazec AoC

 

Izpraševalec

Namen

FCL.APL-000070

Izdaja ali razširitev potrdila izpraševalca EXM

izdaja

FCL.APL-000068

Podaljšanje ali obnova potrdila izpraševalca

podaljšanje
obnova

FCL.APL-000069

Ocena usposobljenosti izpraševalca

obrazec AoC