Piloti balonov


Pridobitev ali razširitev licence BPL v skladu z delom BFCL

Namen

FCL.APL-000042

Licenca pilota balona - BPL, rating za komerciano letenj in poročilo o preverjanju strokovnosti

Vloga za izdajo licence  BPL, rating za komercialno letenje in poročilo o opravljenem preverjanju strokovnosti za ohranjanje privilegijev licence oziroma ratinga. 

Priloge vlogi FCL.APL-000042:
Potrdilo o končanem tečaju in izkušnjah BFCL
priloga - potrdilo o končanem tečaju in izkušnjah pred preverjanjem usposobljenosti
Preverjanje usposobljenosti za BPL
priloga - vsebina praktičnega preverjanja za balon
Preverjanje usposobljenosti za rating za komercialno letenje
priloga - vsebina praktičnega preverjanja za komercialno letenjeRazširitev privilegijev licence BPL na dodatne ratinge

FCL.APL-000051

Razširitev privilegijev pilota balona

Razširitev privilegijev licence na vezane lete in na drugo skupino balonov

Vloga za izdajo rating za nočno letenje - baloni
NVFR(B)
 

Inštruktor letenja – FI(B) 

Namen

FCL.APL-000044

Izdaja potrdila FI(B)

Vloga za izdajo potrdila FI(B).

FCL.APL-000077

Ocena usposobljenosti

Ocena usposobljenosti za pridobitev in ohranjanje privilegije potrdila FI(B).

 

Splošni obrazci

Namen

FCL.APL-000038

Priporočilo ATO za prijavo na teoretični del izpita

priloga

FCL.APL-000050

Periodično poročilo o naletu (dvoletno)

poročilo

 

Izpraševalec letenja – FE

Namen

FCL.APL-000047

Izdaja ali razširitev potrdila izpraševalca EXM

izdaja

FCL.APL-000052

Podaljšanje ali obnova potrdila izpraševalca

podaljšanje
obnova

FCL.APL-000053

Ocena usposobljenosti izpraševalca

obrazec AoC