Piloti balonov


Pilotske licence in ratingi

Namen

FCL.APL-000042

Licenca pilota balona - BPL

izdaja

FCL.APL-000051

Razširitev privilegijev pilota balona

razširitev

FCL.APL-000043

Razširitev privilegijev licence na komercialno letenje

razširitev

FCL.APL-000039

Vloga za zamenjavo iz nacionalne licence v Part-FCL

zamenjava licence

Vloga za izdajo rating za nočno letenje - baloni
NVFR(B)
 

Inštruktor letenja – FI 

Namen

FCL.APL-000044

Izdaja potrdila FI

izdaja

FCL.APL-000046

Podaljšanje in obnova potrdila FI

podaljšanje
obnova

 

Obrazci

Namen

FCL.APL-000040

Preverjanje usposobljenosti

priloga

FCL.APL-000045

Ocena usposobljenosti

priloga AoC

FCL.APL-000038

Priporočilo ATO za prijavo na teoretični del izpita

priloga

FCL.APL-000050

Periodično poročilo o naletu (dvoletno)

poročilo

 

Izpraševalec letenja – FE

Namen

FCL.APL-000047

Izdaja ali razširitev potrdila izpraševalca EXM

izdaja

FCL.APL-000052

Podaljšanje ali obnova potrdila izpraševalca

podaljšanje
obnova

FCL.APL-000053

Ocena usposobljenosti izpraševalca

obrazec AoC