Obrazci

Vloge in obrazci za zdravnike za letalsko medicino
Namen
FCL.APL-000088
Vloga za izdajo certifikata zdravstvenega centra za letalsko osebje (AeMC)
izdaja
FCL.APL-189Vloga za odobritev odgovorne osebe v AeMCodgovorne osebe AeMC
FCL.APL-000087
Vloga za izdajo certifikata zdravnika za letalsko osebje (AME)
prva izdaja AME
FCL.OBR-81
Priloga: Zapisi o usposabljanju AME [Razred 2-LAPL]
zapisi o usposabljanju [R2]
FCL.APL-171Vloga za razširitev privilegijev certifikata AME (Razred 1 in razred 3)razširitev privilegijev AME
FCL.OBR-55
Priloga: Zapisi o usposabljanju za razširitev privilegijev AME [Razred 1]
zapisi o usposabljanju [R1]
FCL.OBR-84
Priloga: Zapisi o usposabljanju za razširitev privilegijev AME [Razred 3]
zapisi o usposabljanju [R3]
FCL.APL-173Vloga za podaljšanje veljavnosti certifikata AMEpodaljšanje veljavnosti AME
FCL.OBR-90
Letno poročilo zdravnika za letalsko osebje o opravljenih zdravniških pregledih
poročilo o letnih pregledih
FCL.APL-172Vloga za spremembo certifikata AMEsprememba AME
FCL.APL-220
Vloga za obnovo veljavnosti certifikata AME za Razred 1 in 2
obnova AME (razred 1 in 2)
FCL.APL-221Vloga za obnovo veljavnosti certifikata AME za Razred 3
obnova AME (razred 3)

Poročila o zdravniškem pregleduNamen
FCL.OBR-67
PDF 
Poročilo o zdravniškem pregledu za Razred 1 in 2poročilo [1/2]
FCL.OBR-74
Poročilo o zdravniškem pregledu za Razred 3poročilo [3]
FCL.OBR-73
Poročilo o zdravniškem pregledu za Razred LAPLporočilo [LAPL]
FCL.OBR-88
Poročilo o otorinolaringološkem pregledu
ORL
FCL.OBR-87
Poročilo o oftalmološkem pregledu
OFT

Dokumenti, ki se uporabijo pri zdravstveni oceniNamen
FCL.APL-95
Konzultacija AME o oceni zdravstvene sposobnost
konzultacija s CAA
FCL.OBR-61
Obvestilo o prvem vpisu omejitve v zdravniško spričevalo
prvi vpis omejitve
FCL.OBR-77
Odločitev o neizpolnjevanju zahtev za izdajo zdravniškega spričevala 1-2-LAPL
"unfit" - piloti
FCL.OBR-78
Odločitev o neizpolnjevanju zahtev za izdajo zdravniškega spričevala Razred 3
"unfit" - ATCO
FCL.OBR-79
Obvestilo kandidatu o ukrepanju v primeru zmanjšane zdr. sposobnosti 1-2-LAPL
obvestilo kandidatu
FCL.OBR-80
Obvestilo kandidatu o ukrepanju v primeru zmanjšane zdr. ATCO
obvestilo kandidatu
FCL.OBR-92
Zaključno mnenje o zmanjšanju zdravstvene sposobnosti 1-2-LAPL
zaključno mnenje AME
FCL.OBR-93Zaključno mnenje o zmanjšanju zdravstvene sposobnosti ATCO
zaključno mnenje AME
FCL.OBR-120Obvestilo delodajalcu o zmanjšanju zdravstveni sposobnosti imetnika licenceobvestilo delodajalcu

Priprava na nadzor AME/AeMC / samoocenitevNamen
FCL.CHK-80
Interna ocena skladnosti AeMC - priprava na nadzor
kontrolni seznam
FCL.CHK-81
Interna ocena skladnosti AME - priprava na nadzor
kontrolni seznam