ULN dovoljenja (dela v zraku in uvodni leti)


OBRAZCI:  

Vloga za izvajanje uvodnih letov z ultralahkimi letalnimi napravami

Vloga za izvajanje del v zraku z ULN

 

1. UVODNI LETI

VELJAVNA ZAKONODAJA

- Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16, 52/16, 32/18, 10/19 in 75/19);

- Operativno - tehnična zahteva za izvajanje del v zraku in uvodnih letov z ultralahkimi letalnimi napravami (Uradni list RS, št. 58/18 in 81/18).

Na podlagi navedenih pravnih podlag organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika in operativno – tehnične zahteve, lahko oddajo vlogo za pridobitev dovoljenja za uvodne lete z ultralahkimi letalnimi napravami (povezava zgoraj).

Dovoljenje za izvajanje uvodnih letov lahko pridobijo organizacije oziroma klubi, ki imajo veljavno dovoljenje za usposabljanje z ultralahkimi letalnimi napravami z namenom, da v letalsko šolo pritegnejo nove udeležence.

Leti se opravijo kot postranska dejavnost, ki je omejena na 20 odstotkov celotne aktivnosti organizacije za šolanje letenja ali druge registrirane letalske šole, pri čemer 20 odstotkov celotne aktivnosti v tekočem letu pomeni 20 odstotkov glede na število ur naleta v letalski šoli v preteklem letu. Uvodne lete organizacija za šolanje letenja ali druga registrirana letalska šola ne sme izvajati kot svojo glavno dejavnost in z izvajanjem teh letov ne sme ustvarjati dobička.

Organizacije za šolanje in druge registrirane letalske šole so o številu ur naleta v letalski šoli za preteklo leto dolžne poročati Javni agenciji za civilno letalstvo do 31.3. za preteklo leto.

Uvodni let je let, ki se začne in konča na letališču ali vzletišču kot A-A (vzlet in pristanek na istem letališču brez vmesnih pristankov) in se izvede z motornim letalom, helikopterjem, giroplanom, jadralnim letalom ali motornim zmajem.

Med izvajanjem uvodnih letov mora biti na letališču ali vzletišču od vzleta do pristanka (na tleh), prisotna oseba, ki je v vlogi navedena in podpisana kot oseba, ki nadzoruje uvodne lete in je odgovorna za njihovo varnost. Med ostalimi nalogami je ta oseba zadolžena, da sproži akcijo iskanja in reševanja, če je to potrebno.

Javna agencija za civilno letalstvo RS bo izvajala nadzor nad izvajanjem uvodnih letov in bo preverjala ali se uvodni leti izvajajo skladno z zgoraj navedenimi predpisi.

OBVEZNOST POROČANJA

Vsi imetniki dovoljenj za izvajanje uvodnih letov (letalske šole, klubi) so dolžni na podlagi Operativno-tehnična zahteva o spremembah in dopolnitvah Operativno-tehnične zahteve za izvajanje del v zraku in uvodnih letov z ultralahkimi letalnimi napravami (Uradni list RS št. 81/2018) agenciji poročati na elektronski naslov ops@caa.si do 31. 3. za preteklo leto o številu vzletov, opravljenih v preteklem letu, številu izvedenih uvodnih letov in številu prepeljanih oseb.


2. DELA V ZRAKU

VELJAVNA ZAKONODAJA

- Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16, 52/16, 32/18, 10/19 in 75/19);

- Operativno - tehnična zahteva za izvajanje del v zraku in uvodnih letov z ultralahkimi letalnimi napravami (Uradni list RS, št. 58/18 in 81/18);

Na podlagi navedenih predpisov, lahko operatorji (organizacije, klubi, posamezne fizične osebe), ki izpolnjujejo pogoje, oddajo vlogo (zgoraj) za pridobitev dovoljenja za izvajanje del v zraku z ultralahkimi letalnimi napravami.

Z napravo se sme izvajati naslednja dela v zraku:

- fotografiranje, snemanje in oglaševanje iz zraka,
- vleka jadralnih letal (ne v primeru šolanja v ATO ali DTO)
- vleka reklamnih napisov,
- raztros pepela iz zraka v morje za pogrebne namene,
- izvajanje letov za znanstveno raziskovanje,
- letalske operacije za namene pregledov/raziskav vključno s kartografijo in nadzorom onesnaževanja,
- leti na letalskih prireditvah, vključno s predstavitvenimi in tekmovalnimi leti.

Naprave se ne sme uporabljati za prevoz potnikov, blaga ali pošte proti plačilu ali nadomestilu ter za izvajanje specializiranih operacij oziroma del v zraku, ki jih agencija določi kot specializirane operacije z visokim tveganjem (Operativno-tehnična zahteva za izvajanje specializiranih operacij in komercialnih specializiranih operacij z visokim tveganjem (Uradni list RS, št. 22/17)).