Licenciranje

Licenca za vzdrževanje zrakoplovov je listina, s katero se potrdi, da oseba izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje. Licenca se loči na EASA in nacionalno licenco za vzdrževanje zrakoplovov.