Kontakti


RAMP - inšpekcijski nadzori na ploščadi zrakoplov tretjih držav (SAFA) in zrakoplovov, ki jih uporabljajo operatorji pod regulatornim nadzorom držav članic Unije (SACA) - 041 304 314

Informacije v zvezi s poročanjem o dogodkih (Uredba 376/2014) - or@caa.si


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Jaka Kenk, dpo@caa.si, 01 244 66 70


Direktor
Miha Schnabl, miha.schnabl@caa.si, 01 244 66 02


Sektor za podporo poslovanju
Polona Vagaja, polona.vagaja@caa.si, 01 244 66 03


Sektor za plovnost
Matej Dolinar, matej.dolinar@caa.si, 01 244 66 34


Sektor za letališča, vzletišča in varovanje
Valter Premate, valter.premate@caa.si, 01 244 66 60


Sektor za navigacijske službe zračnega prometa
Matevž Campolunghi, matevz.campolunghi@caa.si, 01 244 66 68


Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja
Rok Piciga, rok.piciga@caa.si, 01 244 66 45 • Licenciranje pilotov

Gregor Šmid, gregor.smid@caa.si, 01 244 66 44

 • Nominacije izpraševalcev pilotov

Žiga Pogačnik, ziga.pogacnik@caa.si, 01 244 66 54

 • Frazeologija / Angleščina:

Karmen Štumberger, karmen.stumberger@caa.si, 01 244 66 42

 • Izpiti

Olivera Gačnik, olivera.gacnik@caa.si, 01 244 66 69

 • Brezpilotni zrakoplovi

Samo Hribar, samo.hribar@caa.si, 01 244 66 35
Peter Čičerov, peter.cicerov@caa.si, 01 244 66 13


Osebe, pooblaščene za vodenje in odločanje v upravnih zadevah:

Vodstvo in podpora poslovanju:

 • mag. Dunja Lujić Ferjančič, 01 244 66 92

 • mag. Polona Vagaja (dostop do informacij javnega značaja), 01 244 66 03

 • mag. Saša Rakar (samo za vodenje upravnega postopka), 01 244 66 04

Sektor za plovnost:

 • Matej Dolinar, 01 244 66 34

 • Sergej Koncilja, 01 244 66 21

 • Robert Golič, 01 244 66 22

 • Darko Rogelj, 01 244 66 77

 • Darko Kučina, 01 244 66 24

 • Boštjan Palčič, 01 244 66 28

 • Janez Prhavc, 01 244 66 25

 • Gorazd Habjan, 01 244 66 26

 • Arber Kramar, 01 244 66 76

 • Matija Bertoncelj, 01 244 66 74

 • Breda Marinšek, 01 244 66 27

 • Mojca Ivko, 01 244 66 14

 • Marja Kunst, 01 244 66 23

 • Mateja Oblak, 01 244 66 09


Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja:

 • Rok Piciga, 01 244 66 45

 • Damjan Bregar, 01 244 66 47

 • Aleš Strgar, 01 244 66 08

 • Sebastjan Sevčnikar, 01 244 66 15

 • Samo Hribar, 01 244 66 35

 • Peter Čičerov, 01 244 66 13

 • Andrej Medvedec, 01 244 66 38

 • Žan Pižorn, 01 244 66 39

 • Ana Hožič (samo za vodenje upravnega postopka), 01 244 66 41

 • Olivera Gačnik (samo za vodenje upravnega postopka), 01 244 66 69

 • Karmen Štumberger, 01 244 66 42

 • mag. Stanislav Krivec, 01 244 66 37

 • Rastko Debevec, 01 244 66 72

 • Vito Persoglia, 01 244 66 33

 • Gregor Šmid, 01 244 66 44

 • Jurij Zupančič, 01 244 66 40

 • Domen Mikulec, 01 244 66 36

 • Mateja Kotnik Kerbev, 01 244 66 43

 • Matej Koren (samo za vodenje upravnega postopka), 01 244 66 48

 • Žiga Pogačnik, 01 244 66 54

Sektor za letališča, vzletišča in varovanje:

 • Valter Premate, 01 244 66 60

 • Darko Rebolj (samo za vodenje upravnega postopka), 01 244 66 61

 • Darko Stopar, 01 244 66 67

 • Karmen Kvas Ranđelović (samo za vodenje upravnega postopka), 01 244 66 65

 • mag. Matjaž Pavovec (samo za vodenje upravnega postopka), 01 244 66 63

 • Ivo Frančič, 01 244 66 62

 • Marko Gvardjančič (samo za vodenje upravnega postopka), 01 244 66 66

 • Jasna Javornik (samo za vodenje upravnega postopka), 01 244 66 64


Sektor za navigacijske službe zračnega prometa:

 • Matevž Campolunghi (samo za vodenje upravnega postopka), 01 244 66 68

 • Karlo Arh, 01 244 66 93

 • mag. Tatjana Črnologar, 01 244 66 90

 • Beno Jager (samo za vodenje upravnega postopka), 01 244 66 98

 • Barbara Osolnik Košar, 01 244 66 91

 • mag. Mirela Valenta Grebenšek (samo za vodenje upravnega postopka), 01 244 66 96