Kontakti

Številki stalne pripravljenosti Javne agencije za civilno letalstvo RS
(v delovnem času Agencije pokličite na 01 244 66 01):

041 304 314 Informacije v zvezi s poročanjem o dogodkih (Uredba 376/2014) - or@caa.si


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Jaka Kenk, dpo@caa.si, 01 244 66 70


Direktor
Rok Marolt, rok.marolt@caa.si, 01 244 66 02


Sektor za podporo poslovanju
Polona Vagaja Hribar, polona.vagaja-hribar@caa.si, 01 244 66 03


Sektor za plovnost
Matej Dolinar, matej.dolinar@caa.si, 01 244 66 34


Sektor za letališča, vzletišča in varovanje
Valter Premate, valter.premate@caa.si, 01 244 66 60


Sektor za navigacijske službe zračnega prometa
Andreja Kikec Trajković, andreja.kikec-trajkovic@caa.si, 01 244 66 94


Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja
Damjan Bregar, damjan.bregar@caa.si, 01 244 66 47 • Licenciranje pilotov

Gregor Šmid, gregor.smid@caa.si, 01 2446644

Matej Koren, matej.koren@caa.si, 01 2446648

 • Nominacije izpraševalcev pilotov

Andrej Perc, andrej.perc@caa.si, 01 2446631

 • Frazeologija / Angleščina:

Karmen Štumberger, karmen.stumberger@caa.si, 01 2446642

 • Izpiti

Olivera Gačnik, olivera.gacnik@caa.si, 01 2446669

 • Brezpilotni zrakoplovi

Samo Hribar, samo.hribar@caa.si, 01 2446635
Peter Čičerov, peter.cicerov@caa.si, 01 2446613


Osebe, pooblaščene za vodenje in odločanje v upravnih zadevah:

Vodstvo in podpora poslovanju:

 • mag. Dunja Lujić Ferjančič 

 • mag. Polona Vagaja Hribar (dostop do informacij javnega značaja)

 • mag. Saša Rakar (samo za vodenje upravnega postopka)

 • mag. Jerneja Šifrer (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Anna Marija Korošec (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Renata Globočnik (samo za vodenje upravnega postopka)


Sektor za plovnost:

 • Matej Dolinar

 • Sergej Koncilja 

 • Robert Golič 

 • Darko Rogelj

 • Darko Kučina 

 • Boštjan Palčič 

 • Janez Prhavc

 • Gorazd Habjan

 • Arber Kramar 

 • Matija Bertoncelj

 • Breda Marinšek

 • Mojca Ivko 

 • Marja Kunst

 • Mateja Oblak


Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja:

 • Damjan Bregar

 • Sebastjan Sevčnikar

 • Andrej Perc

 • Samo Hribar

 • Andrej Medvedec

 • Žan Pižorn

 • Rok Piciga 

 • Ana Hožič (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Olivera Gačnik (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Karmen Štumberger

 • mag. Stanislav Krivec 

 • Rastko Debevec

 • Vito Persoglia

 • Gregor Šmid

 • Jurij Zupančič

 • Matej Koren (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Domen Mikulec (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Mateja Kotnik Kerbev

Sektor za letališča, vzletišča in varovanje:

 • Valter Premate 

 • Darko Rebolj (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Darko Stopar

 • Karmen Kvas Ranđelović (samo za vodenje upravnega postopka)

 • mag. Matjaž Pavovec (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Ivo Frančič

 • Davorin Žibrik (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Marko Gvardjančič (samo za vodenje upravnega postopka)


Sektor za navigacijske službe zračnega prometa:

 • Andreja Kikec Trajković  

 • Karlo Arh

 • mag. Tatjana Črnologar 

 • Beno Jager (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Barbara Osolnik Košar 

 • Matevž Campolunghi (samo za vodenje upravnega postopka)

 • mag. Mirela Valenta Grebenšek (samo za vodenje upravnega postopka)