Kontakti

Številki stalne pripravljenosti Javne agencije za civilno letalstvo RS:

Področje SAR ("search an rescue-iskanje in reševanje"):
041 304 311 
Področja RAMP (SAFA, SANA, SACA):
041 304 314 Informacije v zvezi s poročanjem o dogodkih (Uredba 376/2014) - or@caa.si


Direktor
Rok Marolt, rok.marolt@caa.si, 01 244 66 02


Sektor za podporo poslovanju
Polona Vagaja Hribar, polona.vagaja-hribar@caa.si, 01 244 66 03


Sektor za plovnost
Matej Dolinar, matej.dolinar@caa.si ,01 244 66 34


Sektor za letališča, vzletišča in varovanje
Valter Premate, valter.premate@caa.si, 01 244 66 60


Sektor za navigacijske službe zračnega prometa
Andreja Kikec Trajković, andreja.kikec-trajkovic@caa.si, 01 244 66 94


Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja
Sebastjan Sevčnikar, sebastjan.sevcnikar@caa.si, 01 244 66 30

 • oddaja vlog in dokumentov: info@caa.si

 • povpraševanja, poizvedbe, itd. s področja letalskih operacij: ops@caa.si


Osebe, pooblaščene za vodenje in odločanje v upravnih zadevah:

Vodstvo in podpora poslovanju:

 • mag. Bešter Nataša (samo za vodenje upravnega postopka)

 • mag. Lujić Ferjančič Dunja

 • mag. Vagaja Hribar Polona (dostop do informacij javnega značaja)

 • mag. Rakar Saša (samo za vodenje upravnega postopka)

 • mag. Jerneja Šifrer (samo za vodenje upravnega postopka)


Sektor za plovnost:

 • Dolinar Matej

 • mag. Stane Cvetko 

 • Koncilja Sergej

 • Golič Robert

 • Rogelj Darko

 • Kučina Darko

 • Palčič Boštjan

 • Prhavc Janez

 • Habjan Gorazd

 • Kramar Arber

 • Bertoncelj Matija

 • Marinšek Breda

 • Ivko Mojca (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Oblak Mateja


Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja:

 • Sevčnikar Sebastjan

 • Perc Andrej

 • Petrovič Andrej

 • Hribar Samo

 • Medvedec Andrej

 • Pižorn Žan

 • Piciga Rok

 • Hožič Ana (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Gačnik Olivera (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Karmen Štumberger

 • mag. Krivec Stanislav

 • Debevec Rastko

 • Persoglia Vito


Sektor za letališča, vzletišča in varovanje:

 • Premate Valter 

 • Rebolj Darko (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Stopar Darko

 • Kvas Ranđelović Karmen (samo za vodenje upravnega postopka)

 • mag. Pavovec Matjaž (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Frančič Ivo

 • Žibrik Davorin (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Gvardjančič Marko (samo za vodenje upravnega postopka)


Sektor za navigacijske službe zračnega prometa:

 • Kikec Trajković Andreja 

 • Arh Karlo

 • mag. Črnologar Tatjana 

 • Jager Beno

 • Osolnik Košar Barbara (samo za vodenje upravnega postopka)

 • Campolunghi Matevž (samo za vodenje upravnega postopka)

 • mag. Valenta Grebenšek Mirela (samo za vodenje upravnega postopka)