Izvozno spričevalo o plovnosti

Izvozno spričevalo o plovnosti se izda v primeru izvoza zrakoplova v državo, ki ni članica EASA. Izdaja izvoznega spričevala o plovnosti ni obvezna (ICAO Airw.manual Doc 9760), vendar pa mora stranka za njegovo izdajo izpolniti vlogo za izdajo izvoznega spričevala o plovnosti (AIR.OBR-53).

Izvozno spričevalo o plovnosti (Export CofA) potrjuje, da vaš zrakoplov ustreza seznamu podatkov certifikata tipa (TCDS) in je pripravljen za varno uporabo. Izvozno spričevalo o plovnosti ne pomeni, da z zrakoplovom lahko že letite. Še vedno potrebujete veljavno spričevalo o plovnosti (CofA) ali dovoljenje za letenje (PtoF). 

V primeru izvoza zrakoplova v državo, ki je podpisnica sporazuma z EASA, se skladno z veljavnim sporazumom (npr. BASA) izda izvozno spričevalo (EASA Form 27). V ostalih primerih, če ne obstaja kakšen sporazum med državama glede izdaje izvoznega spričevala o plovnosti, se izda nacionalno izvozno spričevalo o plovnosti (ICAO).