Operatorji FSTD naprav

Odobrene organizacije za usposabljanje lahko del svojih programov usposabljanja kot to določa del FCL, Uredbe (EU) 1178/2011, izvajajo na simulacijskih napravah za usposabljanje.


FCL.SZN-12

Seznam kvalificiranih simulacijskih naprav za usposabljanje (FSTD)


Naprave se glede na stopnjo kvalifikacije delijo na:

  • BITD: Naprava za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje, uporablja instrumentne plošče z zasloni in vzmetne kontrole za letenje, ki zagotavljajo pogoje za usposabljanje za postopkovne vidike instrumentnega letenja.
  • FNPT: Naprava za učenje letalskih in navigacijskih postopkov, ki predstavlja ureditev pilotske kabine vključno z izborom opreme in računalniških programov, potrebnih za ponazoritev operacij tipa ali razreda zrakoplova med letom v obsegu, ki ustreza delovanju sistemov v zrakoplovu. Delijo se na stopnje I, II, II/MCC (za izvajanje usposabljanja veččlanske posadke) in III – za helikopterje.
  • FTD: : Naprava za usposabljanje za letenje vsebuje popolno kopijo instrumentov, opreme, plošč in komand določenega tipa zrakoplova, vključno z izborom opreme in računalniških programov, potrebnih za ponazoritev pogojev delovanja zrakoplova na tleh in med letom, v obsegu, ki ga dopuščajo sistemi, vgrajeni v napravo (pri tem se ne zahteva vizualnega sistema ter sistema za premikanje na podlagi sile, razen za helikopterje, pri napravah stopnje 2 in 3).
  • FFS: Simulator letenja, ki ima popolno kopijo določenega tipa ali znamke, modela in serije pilotske kabine zrakoplova, vključno s postavitvijo celotne opreme in z računalniškimi programi, potrebnimi za ponazoritev operacij zrakoplova na tleh in v zraku, vizualnim sistemom, ki zagotavlja pogled iz kabine, in sistemom premikanja na podlagi sile.


CAA izvaja redne letne preglede za vzdrževanje certifikata o kvalifikaciji naprav FSTD in začetne preglede za pridobitev novih certifikatov.