Oblikovanje zračnega prostora

AIRSPACE DESIGN

Namen oblikovanja ter samega preoblikovanja zračnega prostora RS je doseganje učinkovitega, fleksibilnega ter dinamičnega zračnega prostora za vse uporabnike. Sprememba zračnega prostora pomeni spremembo sistema delovanja izvajalcev upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa. Pri postopkih uvajanja sprememb v zračnem prostoru se zahteva izpolnitev zahtev nacionalne zakonodaje, standardov Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) in zakonodaje Evropske unije.

Obrazec: Predlog uvedbe spremembe v zračnem prostoru RS

Postopek uvajanja sprememb v zračnem prostoru