Dogovor o sodelovanju med VDT in CAA

Uredba (EU) št 376/2014 v 15. členu 4. točki določa, da države članice zagotovijo, da njihovi pristojni organi iz člena 6(3) in njihovi pravosodni organi med seboj sodelujejo na podlagi predhodnih upravnih dogovorov. Namen teh predhodnih upravnih dogovorov je zagotoviti ustrezno ravnotežje med potrebo po ustreznem delovanju sodstva na eni strani in potrebo po stalni razpoložljivosti informacij v zvezi z varnostjo na drugi strani.

Agencija za civilno letalstvo (CAA) je Dogovor o sodelovanju na podlagi člena 15(4) Uredbe (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z Vrhovnim državnim tožilstvom Republike Slovenije (VDT) sklenila dne 26. avgusta 2019. Dne 26. septembra 2022 je bil podpisan še Aneks 1 k sporazumu.

Dogovor o sodelovanju na podlagi člena 15(4) Uredbe (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

Aneks 1 k Dogovoru o sodelovanju na podlagi člena 15(4) Uredbe (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta