Letalska medicina

V pristojnosti Agencije za civilno letalstvo (CAA) je nadzor in presoja zdravstvene sposobnosti letalskega osebja in kontrolorjev zračnega prometa ter nadzor in certificiranje zdravstvenih centrov za letalsko osebje (AeMC) in zdravnikov za letalsko osebje (AME). Licence in dovoljenja, ki jih izdaja CAA, so veljavna, če so piloti in kontrolorji zdravstveno sposobni, kar se ugotavlja z veljavnostjo zdravniških spričeval. Področje letalske medicine, ki je del Sektorja za letalske operacije in licenciranje osebja, je odgovorno za nadziranje tega področja v Republiki Sloveniji.

Področje dela letalske medicine v CAA vključuje naslednje:

 • Certificiranje in nadzor centrov letalske medicine (AeMC) in zdravnikov letalske medicine (AME), ki izvajajo zdravniške preglede pilotov, članov kabinskega osebja, kontrolorjev zračnega prometa in padalcev.
 • Izvajanje postopkov v zvezi z zahtevami za zamenjavo države izdaje licence in pregled skladnosti zdravstvene dokumentacije.
 • Pregled in obravnava mejnih in spornih primerov zdravstvene sposobnosti, ki jih predajo CAA AeMC in AME.
 • Obravnava primerov v primeru napotitev in izvedba postopkov v sodelovanju s specialisti.
 • Izvajanje postopkov v zvezi s preklicem in omejitvami zdravniških spričeval.
 • Sodelovanje in komunikacija z mednarodnimi organizacijami in pristojnimi organi držav članic EU.
 • Usposabljanje in standardizacija zdravnikov letalske medicine ter implementacija dobrih praks in splošno sprejetih mednarodnih zdravstvenih doktrin.
 • Vodenje zdravstvene dokumentacije in pregled skladnosti zdravstvene dokumentacije AeMC in AME.


Poročila o vseh zdravniških pregledih pilotov in kontrolorjev, članov kabinskega osebja ter padalcev, ki jih opravijo AMEji, se pošljejo na CAA, kjer zdravstveni ocenjevalci izvedejo oceno skladnosti posameznega zdravniškega pregleda.


Imetniki zdravniških spričeval

Informacije in obrazci za pilote in ATCO.

Zdravniki za letalsko medicino (AME)

Informacije za AME, postopki in obrazci.

Seznam AME in AeMC

Seznam AME in AeMC v Sloveniji.


Predpisi

Zdravstveni standardi letalske medicine so določeni z naslednjimi predpisi:

 • Uredba (EU) št. 2018/1139 – Osnovna uredba
 • Uredba (EU) št. 1178/2011 – Priloga IV, del MED – zahteve za letalsko in kabinsko osebje
 • Uredba (EU) št. 2015/340 – del ATCO – zahteve za kontrolorje zračnega prometa
 • Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16)
 • Pravilnik o padalstvu (Uradni list RS, št. 32/2016)

Vizija in cilji

Cilj letalske medicine v CAA je skrbeti za varnost v letalstvu, in sicer z nadzorovanjem strokovnosti in zakonitosti dela oseb, ki opravljajo zdravstvene preglede letalskega in drugega osebja. V skladu z zdravstveno in letalsko stroko je naš namen doseči takšen nivo varnosti (v okviru dejanskega zdravja pilotov in kontrolorjev), da zmanjšuje nevarnost oziroma tveganje na najmanjšo možno stopnjo kar dosegamo z upoštevanjem in izvajanjem:

 • promocije kulture varnosti in kulture pravičnosti ter odkritosti;
 • odkritim in nepristranskim opravljanjem nadzorov, inšpekcij in certificiranja;
 • jasnim postavljanjem ciljev;
 • kulture vzajemnosti in pravičnega obravnavanja (vsi enaki, vsi enakopravni);
 • zakonitosti in strokovnosti ter objektivnosti.

Kontakt

Agencija za civilno letalstvo

Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja
Področje letalske medicine
Kotnikova ulica 19a
SI – 1000 Ljubljana
T: 00 386 (1) 244 66 43, 00 386 (1) 244 66 46
E-naslov: 
med@caa.si