Posebna dovoljenja (jadralni padalci, jadralni zmajarji)

OBRAZCI:

POSTOPKI:

 • izdaja dovoljenj za opravljanje komercialnih prevozov potnikov z tandem jadralnimi padali in jadralnimi zmaji

 • potrjevanje pooblaščenih oseb za izvajanje letnega usposabljanja in preverjanja

Zakonska osnova

 • 76. in 77. člen Zakona o letalstvu (ZLet-UPB 4) (Ur.l. RS, št. 81/2010)

 • Operativno – tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji (Ur.l. RS, št. 73/2012, v nadaljevanju OTZ)

 • Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu (Ur.l. RS, št. 13/1999)

Postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje komercialnih prevozov potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji

Postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje komercialnih prevozov potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji začne stranka s svojo vlogo, ki jo pošlje po pošti ali vloži osebno v vložišču Agencije za civilno letalstvo, v nadaljevanju agencija.


Priloge vloge:

 • izjava o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz OTZ

 • dokazilo o opravljenem letnem usposabljanju in preverjanju

  • v skladu s 6. členom OTZ

 • dokazilo o opravljenem usposabljanju iz prve pomoči in ravnanja z ponesrečenci

  • v skladu s 7. členom OTZ

 • dodatna dokazila glede vzdrževanja in ustreznosti jadralnega padala/ jadralnega zmaja, zavarovanja,... na zahtevo agencije v skladu z OTZ

Po izdaji dovoljenja se nad imetniki dovoljenj izvaja stalni in inšpekcijski nadzor, kjer se preverja izpolnjevanje predmetnih predpisov predvsem glede izpolnjevanja zahtev zavarovanja potnikov, vzdrževanja jadralnih padal, treninga pilotov,...


Postopek za potrditev pooblaščenih oseb za izvajanje letnega usposabljanja in preverjanja pilotov

Postopek za potrditev pooblaščenih oseb za izvajanje letnega usposabljanja in preverjanja začne stranka s svojo vlogo, kjer navede svoj zahtevek in jo pošlje po pošti ali vloži osebno v vložišču agencije.

V vlogi je treba poleg zahtevka za pridobitev pooblastila navesti podatke in priložiti dokazila o naletu in izkušnjah z jadralnim padalstvom/ zmajarstvom in poučevanju letenja z tandemskimi jadralnimi padali/ zmaji:

 • izkušnje z jadralnim padalstvom/ zmajarstvom (začetek, skupen nalet, nalet v zadnjem letu)

 • izkušnje z letenjem s tandemsko letalno napravo (začetek, skupen nalet, nalet v zadnjem letu)

 • izkušnje pri učenju pilotov tandem letalnih naprav (začetek, skupen nalet, nalet v zadnjem letu)

Trenutno so potrjene pooblaščene osebe iz seznama. Predvidoma se ne bo potrjevalo več oseb za letno usposabljanje in preverjanje jadralnih padalcev, razen če z trenutnim številom pooblaščenih oseb ne bo možno opraviti vseh usposabljanj za tandem jadralna padala.