Rezervacija registrske oznake

Pred vložitvijo vloge za vpis v register lastnik ali uporabnik s pooblastilom, rezervira registrsko oznako. Potrdilo o rezervaciji registrske oznake se izda zaradi nakupa/najema, sklenitve zavarovanja, namestitve registrskih oznak ter pridobitve dovoljenja za radijsko postajo.

Vloga za rezervacijo registrske oznake (AIR.OBR-107) in plačilo Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/17 in 40/17 – popr.). Tarifa se plača na podlagi sklepa o stroških, ki ga izda Agencija, ko stranka odda vlogo.