Rezervacija registrske oznake

Pred vložitvijo vloge za vpis v register lastnik ali uporabnik s pooblastilom, rezervira registrsko oznako. Potrdilo o rezervaciji registrske oznake se izda zaradi nakupa/najema, sklenitve zavarovanja, namestitve registrskih oznak ter pridobitve dovoljenja za radijsko postajo.

Vloga za rezervacijo registrske oznake (AIR.OBR-107) in plačilo tarife.