Rezervacija registrske oznake

Pred vložitvijo vloge za vpis v register novi lastnik ali uporabnik s pooblastilom rezervira registrsko oznako za zrakoplov. Potrdilo o rezervaciji registrske oznake se izda zaradi nakupa/najema, sklenitve zavarovanja, barvanja registrskih oznak ter pridobitve dovoljenja za radijsko postajo za zrakoplov, ki se prvič vpisuje v register.

Vloga za rezervacijo registrske oznake (AIR.OBR-107) in plačilo tarife.