Gradnja eksperimetalnega zrakoplova

Do sprejema pravilnika, ki bo urejal začetno in stalno plovnost eksperimentalnih zrakoplovov, izdajanje dovoljenj za letenje za eksperimentalne zrakoplove ni možno.

Predlog Pravilnika o izdelavi zrakoplovov za raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene namene je trenutno v javni obravnavi, objavljen je na spletni strani »e-demokracija«. Poteka usklajevanje s strokovno javnostjo.

Naslov spletne strani:
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov.htm