GEOGRAFSKA OBMOČJA SISTEMOV BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV- omejitve za letenje z UAS


OBRAZCI:

Izpolnjeno najavo leta posredujete 12 ur pred operacijo na e-naslov: uav@caa.si 


ZAKONSKA PODLAGA:

Poleg omejitev svoje kategorije (podkategorije), veljajo tudi Geografska območja v skladu z zadnjo spremembo Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (v nadaljevanju 'Uredba o izvajanju Uredbe UAS')

Zadnja sprememba (zgoraj) se začne uporabljati 25.05.2024


Omejitve za letenje UAS na območju Slovenije so dostopne na povezavi:

 • 3D aplikacija (izključno za najavo leta),  Google Earth zip
  • trenutno ne vsebuje omejitev za letenje nad naseljenimi območji za Odprto kategorijo (glej opozorilo spodaj) 
  • verzija februar 2023
OPOZORILO:

Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov so zaradi zagotavljanja splošne varnosti in zasebnosti prepovedane v odprti kategoriji na območju stavb in nadzemnih gradbenih inženirskih objektov (naseljeno), kjer so ljudje (na primer objekti prometne infrastrukture)

 • Geografska območja navedena zgoraj so vrisana z dodatnim slojem 'POZIDANO'. Sloj je vnesen informativno in še vedno primarno veljajo zahteve Uredbe o izvajanju Uredbe UAS.


Izjema od zgornje prepovedi velja v primeru izpolnjevanje (vseh) pogojev:

 1. sistem brezpilotnega zrakoplova ne presega mase 1200 gramov,
 2. operacija se izvaja do višine 50 metrov nad tlemi (AGL),
 3. operacija se izvaja izključno podnevi,
 4. operator pred izvedbo operacije pridobi odobritev lastnika ali uporabnika nepremičnine, nad katero se izvaja let, in
 5. operator odda predhodno najavo leta (glej med obrazci zgoraj).

Kadar je to nujno potrebno za varno izvedbo operacije in za najkrajši za to potrebni čas, se brezpilotni zrakoplov med letom lahko nahaja največ deset metrov čez mejo nepremičnine, za katero ima operatorodobritev lastnika ali uporabnika.


SISTEM  ZA OBJAVLJANJE GEOGRAFSKIH OBMOČIJ SISTEMOV BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV

CAA je na podlagi drugega poglavje Uredbe o izvajanju uredbe UAS vzpostavila sistem za objavljanje geografskih območij sistemov brezpilotnih zrakoplovov v zračnem prostoru Republike Slovenije. Zavezanci, državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil lahko zaradi varnosti, varovanja, zasebnosti ali varstva okolja zahtevajo določitev prepovedanih ali omejenih geografskih območij v skladu z veljavno zakonodajo. 

  Obrazec za zagotavljanje digitalnih podatkov UAS geografskih območij