Obrazci

Vloge in obrazci za imetnike spričeval
Namen
FCL.APL-159
Vprašalnik za izdajo zdravniškega spričevala razreda 1-2-3-LAPL-CC
izdaja/vprašalnik
FCL.APL-168Application form for a medical certificate for Class 1-2-3-LAPL-CCissue/questionnaire

Zmanjšanje zdravstvene sposobnosti
FCL.APL-000089
Obvestilo o zmanjšanju zdravstvene sposobnosti – piloti
obvestilo
FCL.APL-161
Obvestilo o zmanjšanju zdravstvene sposobnosti – ATCO
obvestilo

Ponovna presoja zdravstvene sposobnosti
FCL.APL-92
Zahteva za ponovno presojo zdravstvene sposobnosti
ponovna presoja

Izjava o skladnosti v primeru zamenjave države izdaje licence
FCL.OBR-56
Declaration of compliance_SOLI_MEDizjava o skladnosti