Organizacija za vodenje stalne plovnosti zrakoplovov - CAMO

Organizacija potrjena po Delu-CAMO Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 (EUR-Lex) je glede na svoj obseg odobritve pooblaščena za vodenje stalne plovnosti zrakoplovov, ki jih uporabljajo letalski prevozniki, odobreni po Uredbi (ES) št. 1008/2008 (angl. Air Carrier licensed in accordance with Regulation (ES) No. 1008/2008).

Dokumenti za začetno izdajo ali spremembo potrdila pooblaščene organizacije za vodenje stalne plovnosti po Delu-CAMO

Vloge:
Vloga začetno izdajo potrdila ali spremembo organizacije CAMO – EASA Obrazec 2 (obvezne priloge so navedene na zadnji strani vloge!)

AIR.OBR-000005

Vloga za potrditev programa vzdrževanja
AIR.OBR-000010
Vloga za potrditev tehničnega dnevnika
AIR.OBR-91
Vloga za potrditev pogodbe o vodenju posameznih točk stalne plovnosti
AIR.OBR-187
Obrazci:
Kontrolna lista priročnika za vodenje stalne plovnosti CAME

AIR.CHK-178

Kontrolna lista programa vzdrževanja

AIR.OBR-000041

Kontrolna lista pogodbe o vodenju posameznih točk stalne plovnosti
AIR.CHK-177

Poleg vsake vloge za spremembo ali začetno odobritev, je organizacija dolžna opraviti notranji nadzor kako sprememba vpliva na procese in postopke znotraj organizacije, ali so izpolnjene vse zahteve Dela CAMO in ovrednotiti možnosti vpliva spremembe na letalsko varnost (angl. Safety Management System).

Po prejemu dokumentov, iz katerih bo razviden obseg začetne odobritve ali spremembe, bo Agencija izdala sklep o stroških za plačilo tarife in ga poslala organizaciji.

Povezava na seznam organizacij odobrenih po Del-CAMO
Seznam organizacij odobrenih po Del-CAMO

povezava