Organizacija za vodenje stalne plovnosti - CAMO

Obstoječe organizacije za vodenje stalne plovnosti, ki so dobile odobritev po, Poddelu G, Dela M uredbe (EU) 1321/2014 morajo najkasneje do 24. septembra 2021 24. marca 2022 (datum je bil preložen za šest mesecev zaradi pandemije Covid-19, ref. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2021/700) pridobiti novo odobritev po delu CAMO ali CAO. V nasprotnem primeru, bo spričevalo prenehalo veljati. Podrobnejša navodila prehoda je pripravila EASA in jih dobite tukaj ali pa na njihovi spletni strani: https://www.easa.europa.eu/the-agency/faqs/interpretation-and-policy-papers.

Predlagamo, da pred vložitvijo zahteve za prehod organizacije kontaktirate dodeljenega nadzornika vaše organizacije, da skupaj uskladite korake prehoda.

Vloge:
Vloga za prehod organizacije v CAMO ali CAO

AIR.OBR-189

Vloga začetno izdajo potrdila ali spremembo organizacije CAMO – EASA Obrazec 2 (obvezne priloge so navedene na zadnji strani vloge!)

AIR.OBR-000005

Vloga za potrditev vodilnega osebja - EASA Obrazec 4
AIR.OBR-000004
Vloga za potrditev programa vzdrževanja
AIR.OBR-000010
Vloga za potrditev tehničnega dnevnika
AIR.OBR-91
Vloga za potrditev pogodbe o vodenju posameznih točk stalne plovnosti
AIR.OBR-187
Obrazci:
Kontrolna lista priročnika za vodenje stalne plovnosti CAME

AIR.CHK-178

Kontrolna lista programa vzdrževanja

AIR.OBR-000041

Kontrolna lista pogodbe o vodenju posameznih točk stalne plovnosti
AIR.CHK-177