Potrdilo o pregledu plovnosti

Potrdilo o pregledu plovnosti (v nadaljevanju ARC) se izda:

  • na podlagi izvedene ocene priporočila o pregledu plovnosti zrakoplova »ARC recommendation for an ARC issue«, ki ga je izdala za to ustrezno potrjena CAMO ali CAO organizacija ali;
  • na podlagi opravljenega pregleda plovnosti s strani pristojnega organa (CAA).

Skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (Uradni list RS, št. 3/16), preglede plovnosti za balone in druge zrakoplove z MTOM 2730 kg in manj v Republiki Sloveniji opravljajo potrjene organizacije za vodenje stalne plovnosti, odobrene po po delu Vc - CAO, priloge I, s privilegijem po poddelu I, dela Vb - ML, Uredbe Komisije (EU) 1321/2014.

Za zrakoplove z nacionalnim dovoljenjem vlogo za izdajo ali podaljšanje najdete v oddelku Annex I zrakoplovi.

Pomembno:

Potrdilo o pregledu plovnosti, ki ga izda pooblaščena organizacija, je treba poslati na CAA v roku desetih dni. Potrdilo se pošlje v elektronski obliki na info@caa.si

Povezava na vlogo za izdajo potrdila o pregledu plovnosti
Vloga za izdajo potrdila o pregledu plovnosti (Obrazec EASA 15a ali 15c)

AIR.OBR-92