Potrdilo o pregledu plovnosti

Za izdajo potrdila o pregledu plovnosti za EASA certificirane zrakoplove je treba vložiti vlogo za izdajo potrdila o pregledu plovnosti – ARC (EASA Form 15a).

Potrdilo o pregledu plovnosti (v nadaljevanju: ARC – EASA Form 15a) se izda na podlagi priporočila o pregledu plovnosti zrakoplova (ARC recommendation), ki ga izdela za to ustrezno potrjena CAMO organizacija v skladu z Delom-M, Poddelom-I.

Skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (Uradni list RS, št. 3/16), preglede plovnosti za balone in druge zrakoplove z MTOM 2730 kg in manj v Republiki Sloveniji opravljajo potrjene organizacije za vodenje stalne plovnosti, odobrene po Poddelu-G, Priloge I, s privilegijem po Poddelu-I, Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014.

Za zrakoplove z nacionalnim dovoljenjem vlogo za izdajo ali podaljšanje dobite v oddelku Annex I zrakoplovi.

Pomembno: Potrdilo o pregledu plovnosti, ki ga izda pooblaščena organizacija, je treba poslati na CAA v roku desetih dni. Potrdilo se pošlje v elektronski obliki na info@caa.si.