Radiotelefonija

Privilegij za radiotelefonijo se vpiše vlagatelju, ki dokaže poznavanje postopkov za izvajanje radiotelefonskih komunikacij in znanje letalske frazeologije v angleškem ali slovenskem jeziku.

Vlagatelj dokaže poznavanje postopkov za izvajanje radiotelefonskih komunikacij z opravljenim teoretičnim testom iz predmeta Komunikacije v sklopu teoretičnih testov za pridobitev pilotske licence.

Vlagatelj dokaže znanje letalske frazeologije z opravljenim praktičnim testom. Praktični test letalske frazeologije je mogoče opraviti na Agenciji za civilno letalstvo (CAA) oziroma pri pooblaščenem izpraševalcu agencije. Test je mogoče opravljati znotraj objavljenih terminov oziroma v dogovoru z izpraševalcem.

Na opravljanje testa se kandidat prijavi s posredovanjem vloge prijava na preverjanje znanja jezika in letalske frazeologije.

V kolikor kandidat z ustreznim nivojem znanja slovenskega jezika (vsaj stopnje 4) pred praktičnim preverjanjem usposobljenosti (ang. skill test) ni opravil testov znanja frazeologije v angleškem jeziku in angleškega jezika, mora pred preizkusom letenja opraviti test iz letalske frazeologije v slovenskem jeziku. 

Gradiva za pripravo na test najdete v spodnjih povezavah.


Priročniki za letalsko frazeologijo

Priročnik o uporabi frazeologije v slovenskem jeziku
Povezava
Priročnik o uporabi frazeologije v angleškem jeziku
Povezava
Frazeologija VFR v slovenskem jeziku
Povezava
ICAO Standard Phraseology
Povezava