Radiotelefonija

Privilegij za radiotelefonijo se vpiše vlagatelju, ki dokaže:

  • poznavanje postopkov za izvajanje radiotelefonskih komunikacij in 
  • znanje letalske frazeologije v angleškem ali slovenskem jeziku.

Vlagatelj dokaže poznavanje postopkov za izvajanje radiotelefonskih komunikacij z opravljenim teoretičnim testom iz predmeta Komunikacije v sklopu teoretičnih testov za pridobitev pilotske licence.

Znanje letalske frazeologije pa vlagatelj dokaže z opravljenim testom praktične uporabe frazeologije. Test letalske frazeologije je mogoče opraviti na Agenciji za civilno letalstvo (CAA) v sklopu teoretičnih testov znanja oziroma samostojno na agenciji ali pri pooblaščenem izpraševalcu agencije. Če želi vlagatelj opravljati test znotraj objavljenih terminov, to navede v prijavi na teoretične teste znanja. Če test opravlja ločeno, se na opravljanje testa prijavi s posredovanjem vloge prijava na preverjanje znanja jezika in letalske frazeologije. Glede termina preverjanja se dogovori z izpraševalcem po telefonu ali pošlje sporočilo na LAB@caa.si

V kolikor kandidat z ustreznim nivojem znanja slovenskega jezika (vsaj stopnje 4) pred praktičnim preverjanjem usposobljenosti (ang. skill test) ni opravil testov znanja frazeologije v angleškem jeziku in angleškega jezika, mora pred preizkusom letenja opraviti test iz letalske frazeologije v slovenskem jeziku.

Gradiva za pripravo na test najdete v spodnjih povezavah.


Priročniki za letalsko frazeologijo

Priročnik o uporabi frazeologije v slovenskem jeziku
Povezava
Priročnik o uporabi frazeologije v angleškem jeziku
Povezava
Frazeologija VFR v slovenskem jeziku
Povezava
ATS Phraseologies
Povezava