Organizacije

Obvestilo:

24. marca 2020 je v veljavo stopila nova uredba (EU) 2019/1383, ki dopolnjuje uredbo (EU) 1321/2014, in uvaja nekatere novosti na področju organizacij za vodenje stalne plovnosti in vzdrževanja.
Omenjena uredba uvaja novo organizacijo za vodenje stalne plovnosti t.i. CAMO organizacija in novo kombinirano organizacijo t.i. CAO organizacija, ki združuje vodenje plovnosti in vzdrževanje zrakoplovov oziroma eno ali drugo.
CAMO organizacija je v osnovi namenja vodenju plovnosti kompleksnejših zrakoplovov in zrakoplovov, ki so v komercialnih operacijah. Bistvena novost je uvajanja SMS sistema.
CAO organizacija je namenjena vodenju plovnosti in vzdrževanju zrakoplovov, ki niso razvrščeni kot kompleksni zrakoplovi na motorni pogon in niso navedeni v spričevalu letalskega prevoznika, licenciranega v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008. SMS ni potreben.

Zahteve uredbe lahko najdete na naslednji povezavi: https://www.easa.europa.eu/regulations#regulations-continuing-airworthiness

oziroma si preberete konsolidirano verzijo uredbe, ki jo dobite na naslednji povezavi: https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules.

Več podrobnosti najdete na dodatnih zavihkih CAMO in CAO.