Iskanje in reševanje ob nesreči civilnega zrakoplova (SAR)

V skladu z drugim odstavkom 135. člena Zakona o letalstvu (Ur. l. RS, št. 81/10 in 46/16) Agencija za civilno letalstvo (agencija) usklajuje akcije iskanja in reševanja za civilno letalstvo (SAR).

Agencija za namen usklajevanja akcij SAR zagotavlja 24/7 dosegljivost na številki: 041/304-311.

Iskanje zrakoplova poteka skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova, pri čemer se v okviru svojih pristojnosti vključujejo javno podjetje KZPS, d.o.o., agencija, Policija, Uprava RS za zaščito in reševanje, Uprava RS za pomorstvo, Slovenska vojska, sile za zaščito, reševanje in pomoč idr.  

Akcijo SAR se sproži v primeru:

  • sproženega signala v sili, ko je ocenjeno, da gre za nesrečo večjega obsega ali ko ni mogoče določiti lokacije nesreče, ko zrakoplov ne prileti na namembni kraj,
  • ko zrakoplov javi težave in ni več dosegljiv,
  • ko zrakoplov izgine iz radarskega zaslona,
  • ko gre za zrakoplov z okvaro oziroma težavo, kar bi pomenilo problem za varen pristanek,
  • v drugih primerih, ko SAR koordinator in policija določita potrebo po koordinaciji iskanja.