IZJAVA

Izjava v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/395 - Operacije z baloni


ZAKONSKA PODLAGA

Uredba Komisije (EU) 2018/395 z dne 13. marca 2018 o podrobnih pravilih za operacije balonov

Pravilnik o vzletnih mestih in pristajalnih območjih za balone in zračne ladje (Uradni list RS, št. 65/13)


OPIS ZAHTEV

Letalske operacije z baloni ureja Uredba (EU) št. 2018/395, ki je pričela veljati dne 08.04.2019. Glede na posebno naravo operacij z baloni obstaja potreba po namenskih operativnih pravilih v samostojni uredbi, zato so bila pravila letalskih operacij izvzeta iz Uredbe (EU) št. 965/2012 (splošna pravila letalskih operacij za letalski in helikopterski prevoz), saj je bilo treba pravila preoblikovati in poenostaviti za zagotovitev sorazmernosti ter jih osnovati na pristopu, ki temelji na tveganju, ki jih takšne operacije predstavljajo. 

Zaradi zagotavljanja varnosti in z namenom, da se zagotovi skladnost z bistvenimi zahtevami iz Priloge V k Uredbi (EU) št. 2018/1139, vsi operatorji balonov, kijih zajema ta uredba, z izjemo projektivnih ali proizvodnih organizacij, ki izvajajo nekatere operacije, izpolnjujejo vrsto osnovnih zahtev, ki so predpisane z delom BOP (letalske operacije z baloni).


DODATNE ZAHTEVE ZA KOMERCIALNE POLETE Z BALONI 

Za zagotovitev dodatne zaščite za potnike balonov so se oblikovale določbe za nekatere dodatne zahteve za operatorje, ki izvajajo komercialne operacije z baloni (ADD), ki bi se morale uporabljati poleg osnovnih zahtev (BOP).

Navedene dodatne zahteve upoštevajo manj kompleksno naravo komercialnih operacij z baloni v primerjavi z drugimi oblikami komercialnega letalskega prevoza (kot npr. letalski, helikopterski…). Zato se zahteva za pridobitev certifikata za izvajanje komercialnih operacij (dotlej znano kot dovoljenja za izvajanje zračnega prevoza in potnikov z baloni po nacionalni zakonodaji oziroma spričevala letalskega prevoznika), nadomesti z zahtevo, da se CAA predloži predhodno Izjavo v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/395 -Operacije z baloni, s čimer operator potrdi, da izpolnjuje in bo še naprej izpolnjeval bistvene zahteve iz Priloge V k Uredbi (EU) št. 2018/1138 in zahtev iz Uredbe (EU) št. 2018/395.


Easy Access Rules:

   Povezava do Uredbe (EU) št. 2018/395 z vsemi AMC in GM na spletnih straneh EASA.