Poročilo o letalski varnosti

Da bi javnost obvestila o stopnji varnosti v civilnem letalstvu, vsaka država članica vsaj enkrat letno objavi poročilo o varnosti. Letno poročilo o varnosti vsebuje informacije v zbirni in anonimizirani obliki o vrstah dogodkov v civilnem letalstvu in druge informacije v zvezi z varnostjo, poročane v okviru nacionalnih sistemov obveznega in prostovoljnega poročanja, opredeli trende in ukrepe, ki so bili sprejeti.

Letno poročilo o letalski varnosti za leto 2016, ki ga je pripravila Javna agencija za civilno letalstvo, je prvo tovrstno letno poročilo. Priprava poročila o letalski varnosti bo postala utečena praksa, saj bo poročilo oblikovano po vsakem zaključenem letu, kot to veleva 11. točka 13. člena Uredbe (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) št. 1330/2007.


Letna poročila o letalski varnosti

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti za leto 2022

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti za leto 2021

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti za leto 2020

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti za leto 2019

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti za leto 2018

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti za leto 2017

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti za leto 2016