Varovanje

Delovno področje varovanja je opravljanje strokovnih nalog, ki se nanašajo na varovanja ter izvajanje stalnega in inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja letalstva na področju varovanja. Področje zajema tudi izdajo dovoljenj za gibanje in zadrževanje na javnih letališčih in v objektih navigacijskih služb zračnega prometa, odobritev varnostnih programov obratovalcev letališč, letalskih prevoznikov, reguliranih agentov, navigacijskih služb zračnega prometa in obratovalcev druge infrastrukture.