Izpraševalci

Stran je namenjena izpraševalcem letenja, ki jih odobri Agencija za civilno letalstvo (CAA), za standardizirano izvajanje preverjanja strokovnosti, praktične usposobljenosti in ocene usposobljenosti v skladu s privilegiji izpraševalca ter za izpolnjevanje dokumentacije.

Stran vsebuje tudi različna navodila in pravila za dajanje najav, poročil o opravljenih preverjanjih in med drugim tudi za objavo prosojnic, ki so bile predmet osvežitvenih seminarjev za izpraševalce.


NAVODILA ZA OBVEŠČANJE O PREVERJANJIH
  • Najavo za opravljanje preverjanja odda izpraševalec tri dni pred preverjanjem.

  • Obvestilo o nameravanem preverjanju izpraševalec v tem roku odda tudi v primeru začetnih izdaj licenc, potrdil in ratingov, s tem, da mora biti pred takšnim preverjanem izpraševalec nujno odobren.

  • Obvestilo preverjanju se odda v skladu z navodili, ki so objavljeni na strani OBVEŠČANJE IN POROČANJE O PREVERJANJIH.

  • Če se termin preverjanja spremeni, se o spremembi sporoči na zgornji način. V takšnem primeru izpraševalec ponovno pošlje najavo preverjanja, kot je ustrezno.


PREGLED PRAVIL GLEDE NA TIPE PREVERJANJA
Tip preverjanja
Preverjanje usposobljenosti
Preverjanje strokovnosti
Ocena usposobljenosti
Izdaja

- velja postopek odobritve izpraševalca

- velja obveščanje o nameravanem preverjanju

 - vpis v licenco ni dovoljen
N/A

- postopek odobritve izpraševalca

- obveščanja o nameravanem preverjanju

 - vpis v licenco ni dovoljen
Podaljšanje
N/A

- odobritev izpraševalca ni potrebna

- velja obveščanje o nameravanem preverjanju ali oceni usposobljenosti

 - vpis podaljšanja ratinga ali potrdila v licenco je dovoljen
Obnova
N/A
Veljavnost potekla pred manj kot 3 leti

- odobritev izpraševalca ni potrebna

- velja obveščanje o nameravanem preverjanju

 - vpis podaljšanja ali obnove ratinga ali potrdila v licenco je dovoljen
Veljavnost potekla pred več kot 3 leti

- velja postopek odobritve izpraševalca

- velja obveščanje o nameravanem preverjanju

 - vpis v licenco ni dovoljen

KONTROLNI SEZNAM IN PRIPOMOČKI ZA IZPRAŠEVALCE

Kontrolni seznam je namenjen izpraševalcem pred izvedbo preverjanja in vsebuje seznam vseh potrebnih dokumentov, ki morajo biti na zrakoplovu, ter ostale informacije, ki jim morajo izpraševalci slediti.

Kontrolni seznam za izpraševalce pred preverjanjem strokovnosti  

Kratka navodila za izvedbo preverjanja

Hitri pregled zahtev dela FCL