Izpraševalci

Agencija za civilno letalstvo (CAA) je pristojni organ za izdajo potrdil izpraševalca in izvajanje nadzora nad izpraševalci v skladu z uredbami Evropske unije.


Certificiranje, nadzor in vizija

CAA izvaja stalni nadzor nad zmožnostjo delovanja izpraševalcev, ki jih certificira CAA in tudi nad izpraševalci, ki so jih certificirale druge države Evropske unije in opravljajo preverjanja na ozemlju Republike Slovenije. Z zavedanjem, da so izpraševalci eden od nosilnih stebrov letalske varnosti in imajo zadnjo in najpomembnejšo odločitev pri odločanju o tem ali je vlagatelj oziroma kandidat za pilota primerno usposobljen za izvajanje privilegijev relevantne licence, ratinga ali potrdila inštruktorja, CAA spremlja in nadzira izpraševalce z napovedanimi in nenapovedanimi inšpekcija. Z izvajanjem nadzora je naš namen doseči takšen nivo letalske varnosti, da zmanjšuje nevarnost oziroma tveganje na najmanjšo možno stopnjo kar dosegamo z:

 • izvajanjem kakovostnih tečajev usposabljanja za izpraševalce;
 • odkritim in nepristranskim opravljanjem ocen usposobljenosti izpraševalcev in inšpekcijskih nadzorov;
 • spremljanjem oziroma monitoringom aktivnosti izpraševalcev in načrtovanjem nadzora na podlagi ocenjene zmožnosti izpraševalcev;
 • ozaveščanjem o varnostnih temah in ustreznih predpisih;
 • vzpodbujanjem odprte komunikacije in kulture pravičnosti;
 • postavitvijo kriterijev izpraševalca, ki predstavlja pozitivno avtoriteto, profesionalno držo in nepristranskim ocenjevanjem kandidatov.

Kaj pričakujemo od izpraševalcev?

Glede na naše cilje in vizijo pa CAA od izpraševalcev pričakuje, da:

 • so profesionalni, neodvisni in varnostno naravnani;
 • skrbijo za svojo kompetentnost in veljavnost privilegijev,
 • pomagajo pri vzpostavljanju varnostne kulture in kulture pravičnosti;
 • vzpodbujajo na napake v sistemu in predlagajo izboljšave na sistemski ravni (CAA);
 • organizacijam za usposabljanje in operatorjem predlagajo izboljšave sistema usposabljanja.

Stran je namenjena izpraševalcem letenja, ki jih odobri CAA, za standardizirano izvajanje preverjanja strokovnosti, praktične usposobljenosti in ocene usposobljenosti v skladu s privilegiji izpraševalca ter za izpolnjevanje dokumentacije. Stran vsebuje tudi različna navodila in pravila za dajanje najav, poročil o opravljenih preverjanjih in med drugim tudi za objavo prosojnic, ki so bile predmet osvežitvenih seminarjev za izpraševalce.


Imenovanje in najava preverjanj

Opis postopkov za imenovanje izpraševalcev ter obveščanje in poročanje o preverjanjih.

Priročnik za izpraševalce (FEM) (EASA)

Tukaj najdete FEM za izvajanje preverjanj (EASA).


Obrazci

Tukaj najdete obrazce, poročila in vloge

Postopki pred preverjanjem

Opis nalog in postopkov izpraševalca pred preverjanjem.

Izvedba preverjanja

Postopki, ki jih mora izpraševalec upoštevati med preverjanjem.

Postopki po preverjanju

Opis nalog izpraševalca po preverjanju.


Predpisi

Standardi, ki veljajo za izvajanje preverjanj in certifikacijo izpraševalcev so določeni z naslednjimi predpisi:

 • Uredba (EU) št. 2018/1139 – Osnovna uredba
 • Uredba (EU) št. 1178/2011 za letala in helikopterje – Priloga I, del FCL (za certifikacijo izpraševalcev Poddel K)
 • Uredba (EU) št. 2018/1976 za jadralna letala - Poglavje 1, Priloga 3, del SFCL (za certifikacijo izpraševalcev Poddel FE)
 • Uredba (EU) št. 2018/395 za balone - Poglavje 1, Priloga 3, del BFCL (za certifikacijo izpraševalcev Poddel FE)

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

Tukaj najdete odgovore na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z izpraševalci.

Examiner Differences Document (EASA)

Informacije in postopki, če preverjate pilota z drugo EASA licenco.

Standardizacija

Postopki in dokumenti za standardizacijo izpraše


Kontakt

Agencija za civilno letalstvo

Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja
Kotnikova ulica 19a
SI – 1000 Ljubljana
T: 00 386 (1) 244 66 54, 00 386 (1) 244 66 01
E-naslov: ziga.pogacnik@caa.
si, FCL@caa.si