Izpraševalci

Stran je namenjena izpraševalcem letenja, ki jih certificira Agencija za civilno letalstvo, za standardizirano izvajanje preverjanja strokovnosti, praktične usposobljenosti in ocene usposobljenosti v skladu s privilegiji izpraševalca ter za  izpolnjevanje dokumentacije (oziroma vlog), ki jih predpiše Agencija za civilno letalstvo.

Stran vsebuje tudi različna navodila in pravila za dajanje najav, poročil o opravljenih preverjanjih in med drugim tudi za objavo prosojnic, ki so bile predmet osvežitvenih seminarjev za izpraševalce.


NAVODILA ZA DAJANJE NAJAV O PREVERJANJIH
  • Najavo za opravljanje preverjanja odda izpraševalec tri dni pred preverjanjem.

  • Najavo se pošlje na elektronski naslov: preverjanje@caa.si

  • Če se termin preverjanja spremeni, se o spremembi sporoči na zgornji elektronski naslov. V takšnem primeru izpraševalec ponovno pošlje najavo preverjanja, kot je ustrezno.


KONTROLNI SEZNAM ZA IZPRAŠEVALCE

Kontrolni seznam je namenjen izpraševalcem pred izvedbo preverjanja in vsebuje seznam vseh potrebnih dokumentov, ki morajo biti na zrakoplovu, ter ostale informacije, ki jim morajo izpraševalci slediti.

Kontrolni seznam izpraševalci priložijo dokumentaciji kandidata, ki se jo dostavi na Agencijo za civilno letalstvo.


KONTROLNI SEZNAM  


VSEBINA NAJAVE

Najavo preverjanja shranite na računalnik. Nato jo odprite, izpolnite in pošljite (gumb: POŠLJI).

>>ELEKTRONSKA NAJAVA PREVERJANJA<<

Najave so obvezne za vse vrste preverjanj (pridobitev, obnova ali podaljšanje vseh certifikatov).


PRIMER IZPOLNJENE VLOGE

VLOGA ZA OBNOVO RATINGA MEP(L)