Poročanje o dogodkih (webinar)


CAA je 26. 10. 2023 izvedla spletno predavanje na temo poročanja o dogodkih v letalstvu, ki je bilo namenjeno pilotom in organizacijam na področju splošnega letalstva.


Vsebina

Udeležencem smo predstavili:

- zakonodajo s tega področja
- pomen poročanja o dogodkih v letalstvu in kulturo poročanja
- kdo mora poročati
- kako poročati
- kdaj poročati
- kaj poročati
- prostovoljno poročanje
- navodilo za uporabo spletne aplikacije E2
- prikaz praktičnega vnosa poročila o dogodku.


Predstavitev

Predstavitev lahko najdete tukaj: Poročanje o dogodkih (webinar)