Zaščita vira informacij

Agencija za civilno letalstvo pri obravnavi informacij o dogodkih ravna v skladu z Uredbo (EU) št. 376/2014, s predpisi o varstvu osebnih podatkov, predpisi o tajnih podatkih ter letalskimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v RS, z namenom zagotoviti ustrezno zaupnost informacij, ki jih prejme.

Da bi okrepili zaupanje posameznikov v sistem poročanja o dogodkih, je obravnava poročil o dogodkih na Agenciji za civilno letalstvo organizirana tako, da je v skladu s spodbujanjem kulture pravičnosti zaupnost identitete poročevalca in drugih oseb, omenjenih v poročilu o dogodku, ustrezno zavarovana. Tako osebni podatki niso nikoli zabeleženi v nacionalni podatkovni bazi Agencije za civilno letalstvo niti se ne razširjajo znotraj Agencije za civilno letalstvo.

Zaradi spodbujanja poročanja o dogodkih so poleg poročevalcev zaščitene tudi osebe, ki so omenjene v zadevnem poročilu o dogodku. Vendar takšna zaščita ne pomeni, da te osebe same niso dolžne poročati na podlagi Uredbe (EU) št. 376/2014. Oseba, omenjena v poročilu o dogodku, ki je sama dolžna poročati o tem dogodku, vendar tega namenoma ne stori, izgubi pravico do zaščite. Prav tako izgubi pravico do zaščite v primerih:

a) namerne kršitve ali

b) očitnega, hudega in resnega neupoštevanja očitnega tveganja ter resnega pomanjkanja poklicne odgovornosti, ki bi narekovala takšno ukrepanje, ki je očitno potrebno v danih okoliščinah, kar bi povzročilo predvidljivo škodo osebi ali premoženju ali resno ogrozilo stopnjo varnosti v letalstvu.


Pred posredovanjem poročil Agenciji za civilno letalstvo poskrbite, da so morebitni osebni podatki, ki jih vsebujejo poročila, izbrisani.