Spremembe naprav

Agencija za civilno letalstvo (CAA) nadzoruje, da organizacija na napravi FSTD zagotavlja sistem odkrivanja, ocenjevanja in vključevanja sprememb naprave, ki so ključne za usposabljanje, preizkušanje in preverjanje znanja letalskega osebja.


FCL.APL-94

Vloga za spremembo certifikata naprave FSTD


POSTOPEK EVALVACIJE NAPRAVE

Pred spremembo strojne ali programske opreme, ki vpliva na upravljanje ali delovanje naprave, sistem gibanja ali vizualni sistem, organizacija predhodno obvesti CAA.

Organizacija ob izvedbi spremembe opravi potrditvene preizkuse, CAA te preveri in odloči, ali so ti zadovoljivi. Po potrebi se pred nadaljevanjem usposabljanja izvede nova ocena (evalvacija) naprave.