Katalogi


EASA licence - katalogi vzorčnih vprašanj
Vrsta licence:Priloge:Jezik na voljo:Datoteke:
PPL(A) - Športni pilot letala
Vključene v katalogSlovenski in angleški jezikPPL(A) - SI.pdf
PPL(A) - ENG.pdf
PPL(H) - Športni pilot helikopterjaVključene v katalog
Slovenski jezik
PPL(H) - SI.pdf
SPL - Pilot jadralnega letalaPriloge v ločeni datotekiSlovenski jezikSPL/LAPL(S) - SI.pdf
Priloge
BPL - Pilota balona (toplozračni)Brez prilogSlovenski jezik
BPL - SI.pdf
*NOVO* PPL(A)/(H), SPL in BPL 
(nova baza vprašanj za izpite)
Vključene v katalog Angleški jezik PPL ECQB (priloge)


Nacionalna ULN dovoljenja in pooblastila - katalogi vzorčnih vprašanj
Vrsta dovoljenja:Priloge:Jezik na voljo:Datoteke:
ULN(A) - pilot motornega letalaPriloge v ločeni datoteki
Slovenski jezik
ULN-Motorno letalo.pdf
Priloge
ULN(PHG) - pilot motornega zmajaPriloge v ločeni datoteki
Slovenski jezikULN-Motorni zmaj.pdf
Priloga
ULN(S) - pilot UL jadralnega letalaPriloge v ločeni datoteki
Slovenski jezik
ULN-Jadralno letalo.pdf
Priloga
ULN(G) - pilot giroplanaPriloge v ločeni datoteki
Slovenski jezik
ULN-Giroplan.pdf
Priloga
Pooblastila učitelja letenja:Priloge:Jezik na voljo:
Datoteke:
Učitelj pilotov ULN - motorno letaloPriloge v ločeni datoteki
Slovenski jezik
ULN-FI motorno letalo.pdf
Priloga
Učitelj pilotov ULN - motorni zmaj
Priloge v ločeni datoteki
Slovenski jezik
ULN-FI motorni zmaj.pdf
Priloga
Učitelj pilotov ULN - UL jadralno letaloPriloge v ločeni datoteki
Slovenski jezik
ULN-FI jadralno letalo.pdf
Priloga
Pooblastilo:Priloge:
Jezik na voljo:
Datoteke:
CVFR - letenje v kontroliranem zračnem prostoru/Slovenski jezik
ULN-CVFR.pdf


Nacionalna dovoljenja za prosto letenje in pooblastila - katalogi vzorčnih vprašanj
Vrsta dovoljenja:Priloge:Jezik na voljo:Datoteke:
JP - pilot jadralnega padalaPriloge v ločeni datoteki
Slovenski jezik
JP - SI.pdf
JP - ENG.pdf
JZ - pilot jadralnega zmajaPriloge v ločeni datoteki
Slovenski jezikJZ - SI.pdf
PAD - padalci/Slovenski jezik

PAD

Pooblastila:
Priloge:Jezik na voljo:Datoteke:
JP(T) - pilot tandema jadralnega padala/Slovenski jezik
JP -Tandem.pdf
JZ(T) - pilot tandema jadralnega zmaja
/Slovenski jezik
JZ - Tandem.pdf
JP(U) - učitelj pilotov jadralnih padal/Slovenski jezik
JP - Učitelj.pdf
JZ(U) - učitelj pilotov jadralnih zmajev/Slovenski jezik
JZ - Učitelj.pdf