Kakovost poročanja

Kakovost in vsebino poročil o dogodkih določa 7. člen Uredbe (EU) št. 376/2014.

Da bi zagotovili kakovost in celovitost poročil o dogodkih, se pred pošiljanjem Agenciji za civilno letalstvo prepričajte o naslednjem:

  1. Poročila vsebujejo vsaj informacije, navedene v Prilogi I Uredbe (EU) št. 376/2014 – Seznam zahtev, ki se uporabljajo za sistema obveznega in prostovoljnega poročanja o dogodkih:
    • skupna obvezna podatkovna polja (naslov, odgovorni subjekt, referenčna številka, status dogodka, datum UTC, država/območje dogodka, kraj dogodka, razred dogodka, kategorija dogodka, jezik opisa, opis, vrsta dogodka*, razred tveganja),
    • posebna obvezna podatkovna polja.

  

*Za pomoč pri določanju vrste dogodkov v povezavi z ustreznimi kategorijami dogodkov so na voljo EASA navodila: Coding guidelines (Opozorilo: Navodila se lahko spreminjajo skladno s spremembami v taksonomiji ipd.).


Kadar kateri izmed obveznih podatkov do končnih rezultatov ni na voljo, vas prosimo, da v polje, katerega vrednost vam ni poznana, vpišete »UNKNOWN«, če pa je podatek nepomemben za konkretni dogodek, pa v polje vpišite vrednost »NOT APPLICABLE«.

V 144 urah (72+72) nam vedno ne boste mogli vpisati in posredovati vseh podatkov, zato lahko dodatne informacije posredujete skupaj s prvimi rezultati analize, ki ste nam jo dolžni posredovati v 30 dneh od dneva, ko poročevalec pošlje uradno obvestilo o dogodku oziroma skupaj s končnimi rezultati analize, ki ste nam jih dolžni posredovati takoj, ko so na voljo, načeloma pa najpozneje tri mesece od dneva uradnega obvestila o dogodku.

Več na povezavi KAKO POROČATI.


2. Ustrezno uporabite ADREP taksonomijo (kategorija dogodkov).

3. Preglejte morebitne napake v poročilu (npr. nekonsistentnost podatkov itd.).

Kvaliteto in konsistentnost podatkov preverjajte v vseh fazah poročanja, v času notranje preiskave dogodka itd.