Evropski forum za izmenjavo dobrih praks o spremljanju podatkov o letih – EOFDM (European Operators Flight Data Monitoring) je forum za spremljanje podatkov o letih operatorjev; je prostovoljno partnerstvo med evropskimi operatorji in Agencijo Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA). Predstavitev v angleškem jeziku si lahko ogledate tukaj.

Poslanstvo foruma je, da:

 • operatorjem olajša spremljanje podatkov o letih (FDM),
 • operatorjem pomaga pri pridobivanju kvalitetnih podatkov iz programa FDM.

Usmerjevalna skupina EOFDM
sprejema strateške odločitve in usklajuje opravljeno delo. Sestavljajo jo vodje delovnih skupin iz industrije in vodje delovnih skupin iz EASA-e.

Delovna skupina A (WGA): "Spremljanje operativnih varnostnih vprašanj"
Področje dela:

 • opredelitev skupnih tveganj in z njimi povezanih operativnih vprašanj, ki jih lahko spremljajo programi FDM za podporo operatorjevih programov v okviru SMS,
 • priprava priporočila o posebnih operativnih vprašanjih, ki jih je treba spremljati s programom FDM.

EOFDM WGA - Pregled predhodnikov letalskih nesreč

Delovna skupina B (WGB): "Programiranje in vidiki opreme"
Področje dela:

 • določanje algoritmov FDM, potrebnih za spremljanje operativnih vprašanj, ki jih priporoča EOFDM WGA,
 • opredelitev tehnik za raziskovanje podatkov o letu, za samodejno analizo in ročno analizo,
 • določitev zmogljivosti parametrov leta (npr. hitrost vzorčenja, ločljivost snemanja, natančnost itd.), potrebnih za učinkovit program FDM.

Delovna skupina C (WGC): "Vključitev programa FDM v operatorjeve procese"
Področje dela:

 • predstavljanje najboljše prakse za integracijo FDM v operatorjev sistem upravljanja varnosti (SMS),
 • izvajanje „varnostne kulture“ v programu FDM,
 • integracija podatkov FDM z drugimi viri podatkov za podporo procesom SMS,
 • ravnotežje med zaupnostjo in dostopom do podatkov za potrebe SMS;
 • ključni kazalniki uspešnosti programa FDM,
 • memorandum o soglasju, za program FDM,
 • "razbijanjem silosov", popolna integracija FDM v SMS.

Dokument Tehnike in načela analize spremljanja podatkov o letu

Dokument Tehnike in načela analize spremljanja podatkov o letu (EOFDM – Flight data monitoring, analysis techniques and principles (začetna izdaja, December 2021)) podaja dobro prakso v industriji v zvezi s splošnimi tehnikami analize, ki jih uporabljajo strokovnjaki za spremljanje podatkov o letu. Dokument opisuje tudi načela, ki se jih moramo zavedati in sicer za uspešno izvajanje teh analiznih tehnik.
-   Poglavje 1 vsebuje nasvete za prepoznavanje varnostnih težav, ki jih je mogoče spremljati s pomočjo FDM, in za določanje obsega algoritmov FDM.
-   Poglavje 2 vsebuje pregled faz načrtovanja, testiranja, izdelave in vzdrževanja algoritma FDM. Poglavje opisuje tudi izkušnje in praktične napotke za vsako od teh faz.
-   Poglavje 3 je osredotočeno na uporabo statistike za analizo rezultatov algoritmov FDM in predstavitev rezultatov takih analiz. Poglavje 3 predstavlja samo nekatere statistične pojme in orodja, ki so zanimivi za analizo podatkov o letih, in ne vključuje napredne statistike.

Področja (risk areas), na katera so skupine osredotočene, so:

 • izleti letal iz vzletno-pristajalne steze (RE – Runway excursion),
 • izgubami nadzora med letom (LOC-I – Loss of control in-flight),
 • nadzorovanimi leti v teren ali proti terenu (CFIT – Controlled flight into or towards terrain),
 • trki letal v zraku (MAC – Mid-air collision).


SAFE 360˚ 2022 - Safety in aviation forum for Europe that offering an all-round perspective on aviation safety:

 • SAFE 360˚ je forum o varnosti v letalstvu in sicer za področje Evrope, in sicer ponuja vsestranski pogled na varnost v letalstvu.
 • Letalstvo še vedno čuti posledice COVID-a – soočamo pa se še s številnimi izzivi kot je vojna v Ukrajini in kibernetske grožnje ter tradicionalna letalska tveganja.
 • Letalstvo mora neprestanoma izvajati svojo zavezanost modernizaciji, zelenim ukrepom in integriranemu tveganju upravljanja.