Evropski forum za izmenjavo dobrih praks o spremljanju podatkov o letih – EOFDM (European Operators Flight Data Monitoring) je forum za spremljanje podatkov o letih operatorjev; je prostovoljno partnerstvo med evropskimi operatorji in Agencijo Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA). Predstavitev v angleškem jeziku si lahko ogledate tukaj.

Poslanstvo foruma je, da:

 • operatorjem olajša spremljanje podatkov o letih (FDM),
 • operatorjem pomaga pri pridobivanju kvalitetnih podatkov iz programa FDM.

Usmerjevalna skupina EOFDM
sprejema strateške odločitve in usklajuje opravljeno delo. Sestavljajo jo vodje delovnih skupin iz industrije in vodje delovnih skupin iz EASA-e.

Delovna skupina A (WGA): "Spremljanje operativnih varnostnih vprašanj"
Področje dela:

 • opredelitev skupnih tveganj in z njimi povezanih operativnih vprašanj, ki jih lahko spremljajo programi FDM za podporo operatorjevih programov v okviru SMS,
 • priprava priporočila o posebnih operativnih vprašanjih, ki jih je treba spremljati s programom FDM.

EOFDM WGA - Pregled predhodnikov letalskih nesreč

Delovna skupina B (WGB): "Programiranje in vidiki opreme"
Področje dela:

 • določanje algoritmov FDM, potrebnih za spremljanje operativnih vprašanj, ki jih priporoča EOFDM WGA,
 • opredelitev tehnik za raziskovanje podatkov o letu, za samodejno analizo in ročno analizo,
 • določitev zmogljivosti parametrov leta (npr. hitrost vzorčenja, ločljivost snemanja, natančnost itd.), potrebnih za učinkovit program FDM.

Delovna skupina C (WGC): "Vključitev programa FDM v operatorjeve procese"
Področje dela:

 • predstavljanje najboljše prakse za integracijo FDM v operatorjev sistem upravljanja varnosti (SMS),
 • izvajanje „varnostne kulture“ v programu FDM,
 • integracija podatkov FDM z drugimi viri podatkov za podporo procesom SMS,
 • ravnotežje med zaupnostjo in dostopom do podatkov za potrebe SMS;
 • ključni kazalniki uspešnosti programa FDM,
 • memorandum o soglasju, za program FDM,
 • "razbijanjem silosov", popolna integracija FDM v SMS.

Področja (risk areas), na katera so skupine osredotočene, so:

 • izleti letal iz vzletno-pristajalne steze (RE – Runway excursion),
 • izgubami nadzora med letom (LOC-I – Loss of control in-flight),
 • nadzorovanimi leti v teren ali proti terenu (CFIT – Controlled flight into or towards terrain),
 • trki letal v zraku (MAC – Mid-air collision).