Brezpilotni zrakoplovi


OPOZORILO:

  • Od 31.12.2020 se začne uporabljati nova (EU) Uredba na področju UAS. Vloge za nova dovoljenja za izvajanje letalske dejavnosti vlagati samo po novi zakonodaji (glej podstran Nova skupna ureditev EU)

  • Do 31.12.2021 velja prehodno obdobje, ko veljajo tudi stara potrdila/ dovoljenja za izvajanje letalske dejavnosti (do izteka veljavnosti posameznega potrdila/ dovoljenja). (glej podstran Stara dovoljenja v prehodnem obdobjuBREZPILOTNI ZRAKOPLOVI IN POROČANJE V CIVILNEM LETALSTVU