Odobrene organizacije za usposabljanje (ATO)


FCL.SZN-1

Seznam odobrenih organizacij za usposabljanje (ATO)


Agencija za civilno letalstvo (CAA) izvaja nadzor nad delovanjem organizacij za usposabljanje letalskega osebja, s katerim se zagotavlja ustrezno izvajanje učnih procesov (tako teoretično kot praktično), izpolnjevanje vsebinskih in strokovnih zahtev pri izvedbi tečajev, zagotavljanje primerne opreme, sredstev ter strokovnega osebja.

Organizacije za usposabljanje delujejo v skladu z evropsko Uredbo (EU) št. 1178/2011 in so imetniki EASA certifikata ATO (»Approved Training Organisation«). 

Ta uredba določa zahteve in standarde izvajanja usposabljanja za pridobitev letalskih licenc športnih, poklicnih ali prometnih pilotov.

Nadzor CAA nad organizacijami za usposabljanje obsega predvsem:

  • preverjanje ustreznosti v začetnem postopku pridobivanja certifikata
  • izvajanje stalnega nadzora nad delovanjem (redni pregledi in vzorčenje usposabljanja)
  • nadzor pri odpravljanju ugotovljenih neskladij
  • inšpekcijski nadzor
  • preverjanje in potrjevanje primernosti odgovornega osebja
  • pregled priročnikov za delovanje in izvajanje usposabljanja
  • nadzor nad spremembami organizacij