Program vzdrževanja

Vsak zrakoplov mora biti vzdrževan v skladu s programom vzdrževanja, s katerim se zagotavlja njegova stalna plovnost. Za stalno plovnost je odgovoren lastnik zrakoplova. Glede na odobritev ločimo programe vzdrževanja za ML zrakoplove in zrakoplove, ki ne padajo v kategorijo ML zrakoplovov. Definicija ML zrakoplovov je zapisana v točki ML.1(a) Priloge VI Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014.


Zrakoplovi, ki ne spadajo v kategorijo ML zrakoplovov

Začetna izdaja programa vzdrževanja in vse spremembe morajo biti potrjene s strani CAA. V primeru, da stalno plovnost zrakoplova vodi organizacija CAMO ali CAO, je program vzdrževanja  in njegove spremembe lahko potrjen indirektno s strani CAMO oz. CAO, če ima ta organizacija odobren privilegij indirektne odobritve.

Dokumenti, zahtevani v primeru potrditve programa vzdrževanja s strani CAA:
Vloga za potditev programa vzdrževanja

AIR.OBR-000010

Program vzdrževanja, ki je predmet potrditve (en izvod)
Kontrolna lista programa vzdrževanja

AIR.OBR-000041


ML zrakoplovi

Program vzdrževanja za ML zrakoplove potrdi CAMO ali CAO organizacija, ki vodi stalno plovnost zrakoplova ali pa se deklarira z izjavo lastnika v primeru da stalne plovnosti ne vodi CAMO ali CAO organizacija. Program vzdrževanja za ML zrakoplove je lahko izdelan na osnovi predloge Obrazec EASA AMP (VZO-31) [ref.: AMC2 ML.A.302)]. CAA programov vzdrževanja za ML zrakoplove ne potrjuje.

Za programe vzdrževnja ML zrakoplovov se lahko uporabijo programi minimalnega pregleda:
Program minimalnega pregleda zrakoplovi z 2730 kg MTOM in manj

VZO-22

Program minimalnega pregleda ELA2 jadralna letala in ELA2 Jadralna letala s pomožnim motorjem

VZO-23

Program minimalnega pregleda ELA2 toplozračni baloni

VZO-24

Za rotoplane in zračne ladje uporaba minimalnega pregleda ni mogoča.


Podaljšanje življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental

Življenjska doba batnih motorjev se lahko podaljša v skladu z zahtevami Operativno-tehnične zahteve za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental.

V skladu s 3. členom te operativno tehnične zahteve Javna agencija za civilno letalstvo RS objavlja (2 prilogi):

Priloga I:  Tabela parametrov za spremljanje stanja motorja

Priloga II:  Obrazec za beleženje parametrov motorja