Program vzdrževanja

Za vsak zrakoplov je treba imeti izdelan in potrjen program vzdrževanja, s katerim se zagotavlja njegova stalna plovnost. Za stalno plovnost je odgovoren lastnik zrakoplova.

Program vzdrževanja je treba skupaj z vlogo za potrditev programa vzdrževanja (AIR.OBR-000010) in kontrolno listo programa vzdrževanja (AIR.OBR-000041) poslati v odobritev na Agencijo. Program vzdrževanja lahko potrdi tudi CAMO organizacija, če ima privilegij za indirektno odobritev programa vzdrževanja. Letala kategorije ELA1, ki se ne uporabljajo v komercialne namene, se lahko vzdržujejo po programu vzdrževanja, odobrenem na osnovi izjave lastnika zrakoplova. 

Pripravili smo predlogo za izdelavo programa za vzdrževanje zrakoplovov (VZO-4), ki je prirejena za toplozračne balone, jadralna letala ter letala splošne kategorije in zelo lahke rotoplane. Programom vzdrževanja, izdelanim na osnovi predloge (VZO-4), kontrolne liste programa vzdrževanja (AIR.OBR-000041) ni treba priložiti.

Za programe vzdrževanja zrakoplovov ELA1, odobrene na osnovi izjave lastnika, se lahko uporabijo naslednji seznami minimalno potrebnih vzdrževalnih pregledov:


Za zrakoplove, katerih program vzdrževanja ni izdelan po zgornji predlogi, helikopterje in velika transportna letala se uporablja kontrolna lista programa vzdrževanja (AIR.OBR-000041) za izdelavo kompleksnejšega programa vzdrževanja.


Podaljšanje življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental

Življenjska doba batnih motorjev se lahko podaljša v skladu z zahtevami Operativno-tehnične zahteve za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental.

V skladu s 3. členom te operativno tehnične zahteve Javna agencija za civilno letalstvo RS objavlja (2 prilogi):

Priloga I:  Tabela parametrov za spremljanje stanja motorja

Priloga II:  Obrazec za beleženje parametrov motorja