Dispečerji

Materialni predpis, ki ureja področje licenciranja letalskih dispečerjev: Pravilnik o licenci letalskega dispečerja (Ur.l.RS 20/2010)

Vloge in obrazci

Namen

FCL.APL-150

Prijava na teoretični del izpita za letalskega dispečerja

prijava na izpit

FCL.APL-151

Vloga za izdajo/podaljšanje/obnovo dovoljenja letalskega dispečerja

izdaja
obnova
podaljšanje

FCL.APL-152

Vloga za izdajo pooblastila inštruktorja letalskih dispečerjev

izdaja