Po letu

V skladu s Konvencijo o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz, podpisano v Montrealu 28.05.1999, in Uredbo (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove prtljage, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 889/2002, ima potnik pravico do odškodnine v primeru smrti ali telesnih poškodb, zamude ali uničenja prtljage, izgube ali zamude prtljage.

Za vsakega od teh primerov obstajajo omejitve odgovornosti in pogoji za razbremenitev letalskega prevoznika.

Obveščamo vas, da Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije ni pristojna za izvrševanje Montrealske konvencije ali Uredbe (ES) 2027/97. Potnik mora vložiti tožbo na pristojno sodišče.


Uničenje, izguba ali poškodba prtljage

Letalski prevoznik je odgovoren za uničenje, izgubo ali poškodbo prtljage do 1131 posebnih pravic črpanja - SDR (enota izražena v ceni zlata na dan izgube, poškodbe prtljage). V primeru oddane prtljage je odgovoren, četudi ni kriv, razen v primeru slabe kakovosti prtljage. Pri neoddani prtljagi je prevoznik odgovoren le, če je kriv.


Zamuda prtljage

V primeru zamud pri prevozu prtljage je letalski prevoznik odgovoren za škodo, razen če je sprejel vse ustrezne ukrepe za preprečitev škode ali če sprejetje takšnih ukrepov ni bilo mogoče. Odgovornost za zamudo pri prtljagi je omejena na 1131 posebnih pravic črpanja (SDR).