Atm/ans

Področje navigacijskih služb zračnega prometa obsega izvajanje strokovnih nalog, ki jih predpisuje Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 - uradno prečiščeno besedilo, 46/16, 47/19 in 18/23 - ZDU-1O) in zakonodaja EU.

Sektor za navigacijske službe zračnega prometa je v funkciji pristojnega organa (Competent Authority), ki deluje skladno z evropskimi predpisi in je neodvisen od izvajalcev storitev ATM/ANS. Svoja pooblastila izvaja nepristransko in transparentno.


V Sloveniji imamo dva certificirana izvajalca ATM/ANS, in sicer:

1)  javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. (KZPS), certificirano za izvajanje:

  • služb zračnega prometa (ATS),
  • letalskih informacijskih služb (AIS),
  • komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih služb (CNS),
  • upravljanje pretoka zračnega prometa (ATFM) in
  • upravljanje zračnega prostora (ASM).

2)  Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO), certificirano za izvajanje meteorološke službe (MET).


Upravno področje pokriva najmanj naslednja področja: