Atm/ans

Področje navigacijskih služb zračnega prometa obsega izvajanje strokovnih nalog, ki jih predpisuje Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 - uradno prečiščeno besedilo in 46/16) in zakonodaja EU.

Sektor za navigacijske službe zračnega prometa je v funkciji pristojnega organa (Competent Authority), ki deluje skladno z evropskimi predpisi in je neodvisen od izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa (ANSPs). Svoja pooblastila izvaja nepristransko in transparentno.


V Sloveniji imamo dva certificirana izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, in sicer:

1)  javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. (KZPS), certificirano za izvajanje:

  • služb zračnega prometa (ATS),
  • letalskih informacijskih služb (AIS),
  • komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih služb (CNS).

2)  Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO), certificirano za izvajanje službe letalske meteorologije (MET).


Upravno področje pokriva najmanj naslednja področja: