Kultura pravičnosti

Edini namen poročanja o dogodkih je preprečevanje nesreč in incidentov, ne pa pripisovanje krivde ali odgovornosti.

Namen kulture pravičnosti je, da posameznike spodbuja k poročanju o informacijah, povezanih z varnostjo, ne odvezuje pa jih njihovih običajnih odgovornosti. Zato se zaposlenih v letalskih organizacijah in pogodbenega osebja ne sme nikakor oškodovati zaradi informacij, ki jih zagotovijo na podlagi Uredbe (EU) št. 376/2014, razen v primerih namerne kršitve ali očitnega, hudega in resnega neupoštevanja očitnega tveganja ter resnega pomanjkanja poklicne odgovornosti, ki bi narekovala takšno ukrepanje, ki je očitno potrebno v danih okoliščinah, kar bi povzročilo predvidljivo škodo osebi ali premoženju ali resno ogrozilo stopnjo varnosti v letalstvu.


Z namenom ozaveščanja kulture pravičnosti vas pozivamo, da pred posredovanjem poročil Agenciji za civilno letalstvo poskrbite, da so morebitni osebni podatki, ki jih vsebujejo poročila, izbrisani.

Več si lahko preberete na:

Eurocontrol 

SKYbrary

Vabljeni tudi k ogledu letaka - Priprava na let in Poročanje o dogodkih – Splošno letalstvo.

V nadaljevanju prilagamo še nekaj videoposnetkov na temo kulture pravičnosti: