Kultura pravičnosti

Edini namen poročanja o dogodkih je preprečevanje nesreč in incidentov, ne pa pripisovanje krivde ali odgovornosti.

Namen kulture pravičnosti je, da posameznike spodbuja k poročanju o informacijah, povezanih z varnostjo, ne odvezuje pa jih njihovih običajnih odgovornosti. Zato se zaposlenih v letalskih organizacijah in pogodbenega osebja ne sme nikakor oškodovati zaradi informacij, ki jih zagotovijo na podlagi Uredbe (EU) št. 376/2014, razen v primerih namerne kršitve ali očitnega, hudega in resnega neupoštevanja očitnega tveganja ter resnega pomanjkanja poklicne odgovornosti, ki bi narekovala takšno ukrepanje, ki je očitno potrebno v danih okoliščinah, kar bi povzročilo predvidljivo škodo osebi ali premoženju ali resno ogrozilo stopnjo varnosti v letalstvu.

Z namenom ozaveščanja kulture pravičnosti vas pozivamo, da pred posredovanjem poročil Agenciji za civilno letalstvo poskrbite, da so morebitni osebni podatki, ki jih vsebujejo poročila, izbrisani.

Več si lahko preberete na Aviation Reporting Portal.