Priprava na let (Pilot Briefing)

  • NOTAM serije A (zagotavlja Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.)

  • NOTAM serije B (zagotavlja Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.)

  • NOTAM serije C (zagotavlja Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.)

  • eAIP Slovenije (zagotavlja Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.)

  • METEO (zagotavlja Državna meteorološka služba)

  • IPPC (Internet Pilot Planing Center)

  • eARO (zagotavlja Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.)