Operativne zahteve

OPERACIJE Z LETALI


OPERACIJE Z BALONI

OTZ 01/2012 - Operativno tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza z baloni in Vloga za pridobitev spričevala


VFR FRAZEOLOGIJA

OTZ 1/2016 - Operativno-tehnična zahteva o uporabi in preverjanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 1/16)

Operativne zahteve lahko izdaja samo Agencija za civilno letalstvo , na temelju OPS implementacijskih postopkov, zakonska osnova za izdajo pa obstaja v 79.členu Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/2006 - uradno prečiščeno besedilo), ki govori o obveznosti Agencije za civilno letalstvo , izdajati splošne letalsko varnostne zahteve, ki so obvezujoče za vse izvajalce letalskih aktivnosti. Načeloma se operativne zahteve izdajajo, da bi se preprečil nenadni pojav tveganja ali nevarnosti pri operacijah.