Operativne zahteve

OPERACIJE Z LETALI


OPERACIJE Z BALONI

OTZ 01/2012 – Operativno tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza z baloni in Vloga za pridobitev spričevala


VFR FRAZEOLOGIJA

OTZ 01/2016 – Operativno-tehnična zahteva o uporabi in preverjanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 1/16)

Operativne zahteve lahko izdaja samo Agencija za civilno letalstvo na temelju OPS implementacijskih postopkov, zakonska osnova za izdajo pa obstaja v 79. členu Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16), ki govori o obveznosti Agencije za civilno letalstvo, izdajati splošne letalsko varnostne zahteve, ki so obvezujoče za vse izvajalce letalskih aktivnosti. Načeloma se operativne zahteve izdajajo, da bi se preprečil nenadni pojav tveganja ali nevarnosti pri operacijah.