Težave med potovanjem


Velika zamuda


„Velika zamuda“ pomeni zamudo, ki je glede na čas odhoda zrakoplova po voznem redu dolga:

  • dve uri ali več za lete do 1500 km;
  • tri ure ali več za lete znotraj EU, daljše od 1500 km, ali za druge lete med 1501 in 3000 km;
  • štiri ure ali več za vse druge lete.


V primeru:

  • velike zamude ima potnik pravico do oskrbe (obroki, pijača, nastanitev, telefonski klici itd.);
  • prihoda v končni namembni kraj z zamudo 3 ur ali več ima potnik pravico do odškodnine, razen če se lahko dokaže, da so zamudo povzročile izredne razmere.


Odpovedan let


„Odpoved“ pomeni, da predviden let ni bil izveden. V primeru odpovedi leta imajo zadevni potniki:

  • pravico do oskrbe,
  • pravico do povračila stroškov (če let ne služi več namenu glede na potnikov prvotni potovalni načrt) ali spremembe poti (če nadaljujejo potovanje),
  • pravico do odškodnine.


Zavrnitev vkrcanja


„Zavrnitev vkrcanja“ pomeni zavrnitev prevoza potnikom na letu, čeprav jim je bila potrjena rezervacija in so se pravočasno in v skladu z navodili, ki jih je predložil letalski prevoznik, organizator potovanja ali potovalni agent, prijavili na let oziroma vkrcanje (če čas ni bil naveden, najpozneje 45 minut pred predvidenim časom odhoda letala).

Ta opredelitev ne zajema primerov, ko obstajajo utemeljeni razlogi, da letalski prevoznik ali njegov predstavnik zavrne vkrcanje potnikov, kot so zdravstveni razlogi, varnost ali varovanje ali neustrezni potovalni dokumenti;


Slabša namestitev


„Slabša namestitev“ pomeni, da je potnik proti svoji volji potoval v razredu storitve, ki je nižja od razreda storitve, za katerega je imel kupljeno vozovnico.

Če dejanski letalski prevoznik namesti potnika v razred, ki je nižji od tistega, za katerega je bila kupljena vozovnica, ima potnik pravico do povrnitve dela cene vozovnice, odvisno od dolžine leta v skladu z Uredbo (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov (UL L 46, 17.2.2004).