Zmanjšanje zdravstvene sposobnosti


O vseh mejnih in spornih zdravstvenih težavah imetnik zdravniškega spričevala nemudoma obvesti pooblaščenega zdravnika letalske medicine, ki mu je izdal zdravniško spričevalo.


Imetnik licence AME ali AeMC obvesti v primeru kakršnih-koli zdravstvenih težav in nujno v naslednjih primerih (MED.A.020(b)), če:

  • je imel operacijo ali večji invazivni poseg;
  • je začel redno jemati katero koli zdravilo;
  • je utrpel hujšo telesno poškodbo, zaradi katere ne morejo opravljati nalog člana letalske posadke;
  • je resno zbolel in zato ne more opravljati nalog člana letalske posadke;
  • se začne obdobje nosečnosti;
  • je bil sprejet v bolnišnico ali na kliniko;
  • prvič potrebuje korektivne leče.

Imetnik zdravniškega spričevala izpolni obrazec obvestilo o zmanjšanju zdravstvene sposobnosti in ga skupaj z zahtevanimi prilogami pošlje svojemu AME, ki mu je izdal zadnje veljavno zdravniško spričevalo, ali drugemu izbranemu AME.

AME pregleda prejeto zdravstveno dokumentacijo in presodi, ali je treba opraviti še zdravniški pregled imetnika zdravniškega spričevala, ter nato oceni njegovo zdravstveno sposobnost. Nato izpolni obrazec:

FCL.OBR-92Zaključno mnenje o zmanjšanju zdravstvene sposobnosti_1-2-LAPL-CC
FCL.OBR-93Zaključno mnenje o zmanjšanju zdravstvene sposobnosti_3 (ATCO)

Če AME odloči, da je imetnik zdravniškega spričevala trajno nesposoben za izvajanje privilegijev iz licence, mora le-ta vrniti original zdravniško spričevalo AME-ju, ki ga posreduje na CAA, kjer se vloži v imetnikovo dokumentacijo.