Letalske karte

Agencija za civilno letalstvo (v nadaljevanju: agencija) je izdala certifikacijske specifikacije za letalske karte, namenjene objavi v Zborniku letalskih informacij (AIP), ki določajo zahteve za izdelavo, vzdrževanje in spreminjanje letalskih kart, postopek preverjanja organizacije, dovoljenje in druge zahteve, ki jih mora izpolnjevati organizacija. Certifikacijske specifikacije prenašajo v nacionalni pravni okvir specifikacije in zahteve za izdelavo letalskih kart iz ICAO Priloge 4 (Aeronautical charts). Preden agencija izda organizaciji dovoljenje za izdelovanje, vzdrževanje ali spreminjanje letalskih kart, preveri skladnost le-te z zahtevami iz certifikacijskih specifikacij.

Certifikacijske specifikacije za karte

VFR karta


Interaktivni zemljevid za splošni zračni promet

CAA Slovenija je izdala interaktivni zemljevid za informiranje uporabnikov zračnega prostora v slovenskem zračnem prostoru. Na zemljevidu so objavljene lokacije javnih letališč in vzletišč v Sloveniji, priporočljive poti VFR letenja, točke javljanja, TMZ cona (transponder mandatory zone), posebna območja letenja (restricted area, danger area, national park) ter registrirane vzletne točke za jadralne padalce in njihova najpogostejša območja letenja v Sloveniji. S klikom na posamezen podatkovni objekt na zemljevidu se prikaže pojavno okno z atributnimi podatki, ki dodatno opisuje posamezen prostorski podatek (npr. klik na določeno letališče prikaže informacije o nazivu letališča, smeri steze, nadmorski višini ...).

Zemljevid - letalstvo